Declaraţie privind sclavia modernă

Declaraţie privind sclavia modernă

Declaraţia Rebound Technology Group Holdings Ltd privind politica adoptată cuprinde toate filialele enumerate mai jos. Declaraţia noastră privind sclavia modernă pentru anul financiar încheiat la 31.12.2019 emisă conform secţiunii 54 din Legea din 2015 privind sclavia modernă.

Rebound Technology Group Holdings Ltd este furnizor global de componente, produse, servicii şi soluţii electronice utilizatorilor industriali şi comerciali de componente electronice. Sediul nostru central se află în Newbury, Anglia, şi coordonează unităţi multiple din întreaga lume.

Rebound Electronics (UK) Ltd, Rebound North Ltd, Rebound Electronics SARL, Rebound SCHWEIZ AG, Rebound GmbH, Rebound Electronics International Services DMCC, Rebound Singapore PTE Ltd, Rebound Hong Kong Ltd, EASBY Electronics Ltd şi Delta Impact Ltd and Curotec.

Desfăşurându-ne activitatea în domeniul distribuţiei de componente electronice, suntem conştienţi de faptul că avem responsabilitatea de a manifesta zero toleranţă faţă de sclavie şi traficul de fiinţe umane, atât în interiorul organizaţiei noastre, cât şi la nivelul lanţului de aprovizionare.

Organizaţia este decisă să prevină sclavia şi traficul de fiinţe umane în cadrul activităţilor sale şi să se asigure că aceste fenomene nu îşi găsesc locul nici în lanţul său de aprovizionare.

Rebound Technology Group Holdings Ltd îşi analizează şi îşi îmbunătăţeşte în permanenţă eforturile de reducere la minimum a potenţialului de apariţie a oricărei forme de trafic de fiinţe umane şi sclavie în interiorul lanţului nostru de aprovizionare. Eforturile noastre includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

Respectarea de către Rebound Technology Group Holdings Ltd a Legii privind egalitatea de şanse şi drepturile omului din 1998, care a intrat în vigoare în întregul Regat Unit la data de 2 octombrie 2000 şi transpune Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

  • Impunerea respectării Codului de conduită a furnizorilor Rebound Technology Group Holdings Ltd Supplier, precum şi a legislaţiei în vigoare, prin termenii şi condiţiile noastre generale de achiziţii.
  • Dezvoltarea şi implementarea de proceduri pentru furnizori, pentru a putea certifica faptul că aceştia acţionează conform standardelor Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Dezvoltarea şi implementarea de proceduri de evaluare şi urmărire a respectării de către furnizori a standardelor Rebound Technology Group Holdings Ltd privind traficul de fiinţe umane şi sclavia în cadrul lanţului de aprovizionare.
  • Dezvoltarea şi implementarea de programe de instruire care vizează în mod concret problematica traficului de fiinţe umane şi sclaviei, pentru a identifica şi diminua riscurile la nivelul lanţului nostru de aprovizionare.
  • Instruirea permanentă cu privire la Codul de conduită şi etică în afaceri al Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Rebound Technology Group Holdings Ltd încurajează raportarea abaterilor în cadrul lanţului de aprovizionare şi organizaţiei.

Consiliul de administraţie al Grupului Rebound promovează şi încurajează transparenţa, o conduită etică şi angajamentul de respectare a legilor de combatere a traficului de fiinţe umane şi sclaviei. Angajaţilor noştri le sunt puse la dispoziţie resurse şi cursuri de instruire pentru a-i ajuta în îndeplinirea obligaţiilor noastre etice şi legale în ceea ce priveşte legislaţia de combatere a traficului de fiinţe umane şi sclaviei, inclusiv Legea privind sclavia modernă.

Consiliul de administraţie al Grupului Rebound analizează anual codul, pentru a se asigura că acesta respectă sau este mai strict decât cadrul de reglementare existent. Propunerile de modificare a codului sunt analizate şi aprobate de consiliul de administraţie înainte de a fi implementate şi aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor.

Această declaraţie a fost aprobată de consiliul de administraţie al Grupului Rebound şi va fi analizată şi actualizată anual de acesta.

Simon Thake

Directorul General al Grupului

Februarie 2019

UK modern slavery act compliance and anti-slavery statement central register

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.