Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Cine suntem şi cum ne puteţi contacta

Reboundeu.com este un sit deţinut de Rebound Electronics (UK) Ltd („Noi”). Suntem o societate cu răspundere limitată înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor cu numărul 02385838 şi avem sediul social în Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, Anglia, RG14 2PZ. Numărul nostru de TVA este GB 166 1754 94.

Contactaţi-ne prin e-mail la enquiries@reboundeu.com sau telefonic, la 01635 555999.

Prin utilizarea sitului nostru, acceptaţi aceste condiţii

Prin utilizarea sitului nostru, confirmaţi faptul că acceptaţi aceste condiţii de utilizare şi că sunteţi de acord să le respectaţi.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, trebuie să nu utilizaţi situl nostru.

Vă recomandăm să imprimaţi o copie a acestor condiţii, pentru a le putea consulta în viitor.

Este posibil să vi să vă aflaţi şi sub incidenţa altor condiţii

Aceste condiţii de utilizare face referire la următoarele condiţii suplimentare, care se aplică şi ele utilizării sitului nostru:

Este posibil să modificăm aceste condiţii

Aducem din când în când modificări acestor condiţii. De fiecare dată când doriţi să utilizaţi situl nostru, consultaţi aceste condiţii pentru a vă asigura că le cunoaşteţi pe cele în vigoare la momentul respectiv.

Este posibil să modificăm situl

Este posibil să actualizăm şi să modificăm din când în când situl, pentru a reflecta schimbările intervenite la nivelul produselor noastre, nevoilor clienţilor noştri şi priorităţilor noastre în afaceri.

Este posibil să suspendăm sau să retragem situl

Situl nostru este pus la dispoziţie în mod gratuit.

Nu garantăm să situl sau orice element de conţinut din cadrul acestora vor fi disponibile întotdeauna sau fără întrerupere. Este posibil să suspendăm sau să retragem situl parţial sau în întregime ori să restricţionăm disponibilitatea acestuia din motive comerciale sau operaţionale. Vom încerca să vă anunţăm din timp cu privire la orice suspendare sau retragere.

De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că toate persoanele care accesează situl nostru prin intermediul conexiunii dumneavoastră la Internet cunosc şi respectă termenii şi condiţiile de utilizare şi orice alţi termeni sau alte condiţii aplicabile.

Situl nostru este destinat persoanelor care locuiesc în Regatul Unit. Nu declarăm că elementele de conţinut disponibile pe situl nostru sau prin intermediul acestuia sunt adecvate utilizării sau disponibile şi în alte ţări.

Cum puteţi utiliza materialele de pe situl nostru

Suntem proprietarii sau deţinătorii licenţei tuturor drepturilor de autor asupra sitului nostru şi asupra materialelor publicate pe acesta. Aceste elemente sunt protejate de legislaţia şi tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Puteţi imprima un exemplar şi descărca extrase din orice pagini de pe situl nostru pentru uz personal şi puteţi aduce conţinutul de pe situl nostru în atenţia altor persoane din organizaţia dumneavoastră.

Nu aveţi dreptul să modificaţi copiile pe hârtie sau în format digital ale niciunui material imprimat sau descărcat în niciun fel şi nu aveţi dreptul să folosiţi ilustraţii, fotografii, secvenţe video sau audio sau orice elemente grafice separat de textul care le însoţeşte.

Trebuie să se recunoască întotdeauna calitatea noastră (şi a oricăror colaboratori) de autori ai conţinutului de pe situl nostru.

Nu aveţi dreptul de a utiliza nicio parte a conţinutului de pe situl nostru în scopuri comerciale fără a obţine autorizarea noastră sau a celor care ne-au autorizat pe noi în acest sens.

Dacă imprimaţi, copiaţi sau descărcaţi orice parte a sitului nostru încălcând aceste condiţii de utilizare, veţi pierde imediat dreptul de a utiliza situl nostru şi veţi avea obligaţia, la libera dumneavoastră alegere, fie să returnaţi, fie să distrugeţi orice copie a materialelor pe care aţi făcut-o.

Nu vă bazaţi pe informaţiile de pe acest sit

Conţinutul de pe situl nostru are caracter informativ general. Nu este conceput ca un material de consiliere pe care să vă puteţi baza. Trebuie să obţineţi recomandări profesionale sau de specialitate înainte de a acţiona sau de a vă abţine să acţionaţi în baza conţinutului de pe situl nostru.

Deşi facem tot posibilul pentru a actualiza informaţiile de pe situl nostru, declarăm şi nu garantăm, nici explicit şi nici implicit, ca elementele de conţinut de pe sit sunt corecte, complete sau la zi.

Nu ne asumăm răspunderea pentru siturile către care oferim legături

În situaţiile în care situl nostru conţine legături către alte situri sau resurse oferite de terţi, acestea au doar rol informativ. Astfel de legături nu trebuie interpretate în sensul aprobării de către noi a siturilor respective sau a informaţiilor pe care le puteţi obţine de pe acestea.

Nu avem niciun control asupra conţinutului acestor situri sau resurse.

Răspunderea noastră pentru pierderile sau daunele suferite de dumneavoastră

Indiferent dacă sunteţi consumator sau companie:

Nu excludem şi nu limităm în niciun fel răspunderea noastră faţă de dumneavoastră dacă acest lucru este interzis de lege. Alest lucru include şi răspunderea pentru decesele sau accidentările cauzate de neglijenţa noastră sau a angajaţilor, agenţilor sau subcontractanţilor noştri sau pentru fraudă ori declaraţii false frauduloase.

Dacă sunteţi o companie:

Excludem orice condiţii, garanţii, declaraţii sau alte condiţii implicite care s-ar putea aplica sitului nostru sau oricărui conţinut al acestuia.

 • Nu avem nicio răspundere faţă de dumneavoastră, nici contractuală şi nici delictuală (inclusiv pentru neglijenţă), pentru încălcarea obligaţiilor legale ori de altă natură, nici dacă este previzibilă, care decurge din următoarele sau este legată de acestea:
 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării sitului nostru; sau
 • utilizarea sau întemeierea pe orice conţinut publicat pe situl nostru.
 • În special, nu răspundem pentru:
 • pierderi de profit, vânzări, tranzacţii sau venituri;
 • întreruperea activităţii;
 • pierderea economiilor anticipate;
 • pierderi de ocazii de afaceri, fond de comerţ sau reputaţie; sau
 • pierderi de ocazii de afaceri, fond de comerţ sau reputaţie; sau

Cum putem utiliza informaţiile dumneavoastră

Vom folosi datele dumneavoastră personale conform prevederilor din politica de confidenţialitate.

Nu răspundem pentru viruşii informatici şi să este interzis să introduceţi viruşi informatici

Nu garantăm că situl nostru este sigur şi nu conţine viruşi informatici.

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă configuraţi tehnologia informatică, programele informatice şi platforma pentru accesarea sitului nostru. Trebuie să vă folosiţi propriul program antivirus.

Vă este interzis să folosiţi în mod inadecvat situl nostru prin introducerea cu bună ştiinţă de virusuri, troieni, viermi informatici, bombe logice sau alte materiale nocive sau dăunătoare. Vă este interzis să încercaţi să accesaţi în mod neautorizat situl nostru, serverul pe care este stocat sau orice servere, computere sau baze de date conectate la situl nostru. Vă este interzis să atacaţi situl printr-un atac de blocare a funcţionării sau blocare distribuită a funcţionării. Prin încălcarea acestei prevederi, comiteţi o infracţiune care intră sub incidenţa Legii din 1990 privind utilizarea abuzivă a computerelor. Vom aduce orice astfel de încărcare la cunoştinţa autorităţilor competente şi vom coopera cu acestea divulgându-vă identitatea. În cazul unei astfel de încălcări, vă veţi pierde imediat dreptul de a utiliza situl nostru.

Roluri de interacţiune cu situl nostru

Aveţi dreptul de a folosi situl nostru exclusiv în scopuri legale. Nu aveţi dreptul de a utiliza situl:

 • În niciun mod care constituie o încălcare a legislaţiei sa reglementărilor locale, naţionale sau internaţionale.
 • În niciun mod ilegal sau fraudulos sau care are un scop sau efect ilegal sau fraudulos.

De asemenea, vă angajaţi:

 • Să nu reproduceţi, multiplicaţi, copiaţi sau revindeţi nicio parte a sitului nostru altfel decât cum este prevăzut la punctul Cum puteţi utiliza materialele de pe situl nostru
 • Nu accesaţi fără autorizare, nu interveniţi, nu deterioraţi şi nu perturbaţi:
 • nicio parte a sitului nostru;
 • niciun echipament şi nicio reţea pe care este stocat situl;
 • niciun software utilizat pentru punerea la dispoziţie a sitului nostru; şi
 • niciun echipament, nicio reţea şi niciun software deţinut sau utilizat de niciun terţ.

Reguli privind oferirea de legături către situl nostru

Puteţi oferi legături către pagina noastră principală, cu condiţia să faceţi acest lucru în mod corect şi legal şi care să nu ne prejudicieze reputaţia sau să profite de aceasta.

Vă este interzis să creaţi legătura într-un mod care să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau validare din partea noastră dacă aceasta nu există.

Vă este interzis să creaţi o legătură către situl nostru pe un sit care nu vă aparţine.

Situl nostru nu poate fi inclus într-un alt sit şi nu aveţi dreptul de a crea legături către nicio altă parte a sitului nostru decât pagina principală.

Ne rezervăm dreptul de a retrage fără preaviz permisiunea de a crea legături către situl nostru.

Situl pe care creaţi legătura trebuie să fie conform cu legislaţia în vigoare în Anglia şi Ţara Galilor şi în orice ţară din care este operat şi trebuie:

 • Să nu calomnieze nicio persoană.
 • Să nu aibă un caracter obscen, jignitor, de ură sau instigator.
 • Să nu promoveze materiale cu caracter sexual explicit.
 • Să nu promoveze violenţa.
 • Să nu promoveze discriminarea pe criterii de rasă, sex, religie, naţionalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă.
 • Să nu încalce niciun drept de autor, drept asupra bazelor de date sau marcă comercială deţinută de altă persoană.
 • Să nu fie de natură a induce în eroare alte persoane.
 • Să nu încalce nicio obligaţie legală faţă de un terţ, cum ar fi obligaţiile contractuale sau de confidenţialitate.
 • Să nu promoveze activităţi ilegale.
 • Să nu comită un act de ultraj la adresa instanţei.
 • Să nu ameninţe, să nu comită abuzuri şi să nu încalce intimitatea altor persoane şi să nu deranjeze, incomodeze ori cauzeze inutil anxietate.
 • Să nu fie de natură a hărţui, deranja, jena, alarma sau supăra alte persoane.
 • Să nu îşi asume identitatea altor persoane şi să nu prezinte în mod fals identitatea dumneavoastră sa asocierea cu nicio altă persoană.
 • Să nu susţină, să nu promoveze, să nu incite nicio parte să comită şi să nu ajute la comiterea niciunei fapte ilegale sau infracţionale cum ar fi (doar ca exemplu) încălcări ale drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerelor.
 • Să nu conţină afirmaţii despre care ştiţi sau credeţi ori aveţi motive rezonabile să credeţi că pot fi înţelese de membrii publicului pentru care sunt sau urmează a fi publicate ca o încurajare directă sau indirectă sau altă formă de îndemn la comiterea, pregătirea sau instigare la comiterea de acte de terorism.

Dacă doriţi să creaţi o legătură sa să utilizaţi conţinutul sitului nostru în orice alt mod decât cel prevăzut mai sus, vă rugăm să contactaţi enquiries@reboundeu.com.

Mărcile noastre comerciale sunt înregistrate

Numele, siglele şi imaginile de pe acest sit aparţin Rebound Electronics (UK) Limited. Vă este interzis să le utilizaţi fără acordul nostru scris prealabil.

 

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.