Nezávislosť

Sme súkromne vlastnenou spoločnosťou. Naši zákazníci predstavujú stredobod nášho podnikania.

Nezávislý podnik

Rebound Electronics je globálna spoločnosť s obratom 165 miliónov eur (2018) a 32 pobočkami v 17 krajinách. Našu ponuku a jej dosah sme vyvinuli na splnenie požiadaviek trhu a zabezpečenie, aby sme aj naďalej ponúkali našim zákazníkom bezkonkurenčnú úroveň služieb bez ohľadu na veľkosť alebo miesto ich podnikania. Náš rast je stabilný a udržateľný v súlade s úspechom našich zákazníkov.

Naša veľkosť a finančná bezúhonnosť nám umožňujú spoľahlivé dodávky spoločnostiam všetkých veľkostí vrátane najväčších svetových podnikov.

Vďaka tomu, že sme v súkromnom vlastníctve, sa nezodpovedáme akcionárom, ale našim zákazníkom, ktorí sa tak stávajú stredobodom záujmu našej spoločnosti, a to je to, čo nás robí výnimočnými. Môžeme s istotou povedať, že všetkým našim zákazníkom poskytujeme vysoko kvalitnú službu, a to bez ohľadu na ich veľkosť.

Nezávislí dodávatelia

Ako nezávislý dodávateľ môžeme s využitím nášho centralizovaného nákupného strediska v Dubaji a globálnej distribučnej siete obstarávať komponenty z celého sveta. Spolupracujeme s našou obrovskou sieťou dodávateľov s cieľom pomôcť našim zákazníkom zvládať podmienky na trhu, plniť si ďalej svoje záväzky a rozvíjať svoje podnikanie. Nezávislosť na našich dodávateľoch nám poskytuje flexibilitu, ktorá nám pomáha vždy nájsť riešenie.

Uvedomujeme si dôležitosť kvalitného dodávania, a to je dôvod, prečo zaujíma také významné miesto v našej spoločnosti. Sme hrdí na náš pôsobivý rad certifikátov ISO, ku ktorým sme ako ďalšie uistenie pridali naše zákazkové procesy kvality. Vďaka nim si môžu byť naši zákazníci vždy istí bezúhonnosťou dodávateľskej základne. Stiahnite si naše certifikáty kvality.

Nezávislý prístup

Naše vedenie a riadiace tímy sa vyznačujú aktívnou osobnou účasťou a pohotovou reakciou a celý tím spoločnosti Rebound je oprávnený a zameraný na poskytovanie osobnej služby, aby splnil požiadavky každého zákazníka. Vďaka našej nezávislosti môžeme byť oveľa pružnejší v našom prístupe a našej schopnosti prijímať rozhodnutia týkajúce sa napríklad obstarávania zdrojov, financovania a skladovania, aby sme predišli problémom v dodávateľských reťazcoch našich zákazníkov.

Rýchle rozhodovanie, proaktívna služba a flexibilné riešenia z nás robia dôveryhodných partnerov pre našich zákazníkov.

O spoločnosti Rebound Electronics

Tím spoločnosti Rebound Electronics v UK vám ponúka podporu v reálnom čase z jediného kontaktného miesta, a to s flexibilným prístupom a rýchlym rozhodovaním, čo zaistí ľahkú spoluprácu s nami a efektívne partnerstvo pre vaše podnikanie.

Viac

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.