Lokality

Vďaka pobočkám a dodávateľom nachádzajúcim sa na celom svete dokážeme obstarať a riadiť dodávky elektronických komponentov, ktoré potrebujete. Sme všade tam, kde nás naši zákazníci potrebujú na zaistenie plynulého chodu ich dodávateľského reťazca.

Miestne pobočky vo svete

Spoločnosť Rebound Electronics má 32 pobočiek v 17 krajinách, pričom každému svojmu zákazníkov poskytuje rovnako vysokú kvalitu a osobnú službu z jediného kontaktného miesta. Pohotová podpora v reálnom čase a v miestnom jazyku je to, čo naši zákazníci chcú a čo poskytujeme, nech už sa nachádzajú kdekoľvek.

Centrálne nákupné centrum

Väčšina našich objednávok je sústredená cez naše nákupné centrum v Dubaji, ktoré nám umožňuje preklenúť časové pásma medzi Európou, Áziou a Amerikou. Vďaka kombinácii tohto centrálneho časového pásma a dlhších smien dokážeme obstarávať elektronické komponenty pre našich zákazníkov 24 hodín denne a ponúknuť im rýchly obrat a skvelé ceny.

Celosvetoví dodávatelia

Každého z našich dodávateľov starostlivo preverí, monitoruje a riadi náš tím kontroly kvality a medzinárodná prítomnosť spoločnosti Rebound je zárukou, že lokalita dodávateľa neobmedzuje jeho výber. Vďaka nášmu globálnemu dosahu sme schopní lokalizovať ťažko nájditeľné komponenty a zabezpečiť najlepšie možné ceny pre našich zákazníkov, a to bez geografických bariér či obmedzení.

Testovanie

Všetky naše produkty bez ohľadu na krajinu pôvodu podliehajú rovnakým dôsledným skúšobným postupom vychádzajúcim z osvedčovania podľa priemyselných noriem. Naše testovacie zariadenia v Európe a Ázii nám umožňujú vykonávať vhodne umiestnené testovanie v mieste pôvodu a dodania.

Celosvetoví zákazníci

Účelom našich medzinárodných pobočiek a služieb je ponúknuť pohodlie a flexibilitu našim zákazníkom. Pracujeme so zákazkovými výrobcami elektroniky (CEM) a výrobcami pôvodného zariadenia (OEM), ktorí sa nachádzajú na celom svete, a s nesmierne premenlivými požiadavkami; niektorí z nich vyrábajú v jednej krajine, zatiaľ čo iní pôsobia medzinárodne. Vďaka našej ponuke miestnych pobočiek s jediným kontaktným miestom zakladajúcej sa na globálnom obstarávaní, testovaní a skladovaní vám môžeme ponúknuť všetko, čo potrebujete, a to vtedy, keď to potrebujete.

Skladovanie

Ponúkame riadené skladovanie v Európe a Hongkongu pre klientov, ktorí nás potrebujú na stabilné dodávanie komponentov a ich prepravu podľa ich požiadaviek. Všetky diely sa pred skladovaním testujú a sú pripravené na expedíciu podľa harmonogramu alebo na žiadosť, aby bola zaistená plynulosť chodu vášho dodávateľského reťazca.

 

Nezávislosť

Ako nezávislý distribútor elektronických komponentov spolupracujeme s našou obrovskou sieťou dodávateľov s cieľom pomôcť našim zákazníkom zvládať podmienky na trhu, plniť si ďalej svoje záväzky a rozvíjať svoje podnikanie. Ako spoločnosť v súkromnom vlastníctve vám, našim zákazníkom, ponúkame rýchle rozhodovanie, flexibilné riešenia a proaktívne služby, vďaka ktorým budeme vašimi dôveryhodnými partnermi.

Viac

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.