Zabezpečenie kvality a certifikácia

Zabezpečenie kvality a certifikácia

Udržiavanie bezúhonnosti dodávateľského reťazca je pre nás prvoradé. Vďaka dôsledne vybratým dodávateľom, požadovaniu kontroly kvality a priemyselným osvedčeniam môžete od spoločnosti Rebound nakupovať s istotou.

Naše osvedčenia a politiky si môžete stiahnuť tu.

Dodávatelia

Tím spoločnosti Rebound môže nakupovať jedine od schválených dodávateľov, z ktorých je väčšina vystopovateľná. Všetci dodávatelia boli starostlivo vybraní, posúdení a schválení naším tímom kvality, ktorý ich priebežne hodnotí a monitoruje na zaistenie nášho vysokého štandardu.

Kontrola

Väčšina našich objednávok je prijatá v našom distribučnom centre s kontrolou kvality v UK, kde naši vysoko kvalifikovaní a skúsení inšpektori kvality starostlivo skontrolujú a overia všetky diely pred ich odoslaním. Diely, balenie a etikety sú odfotografované a nahraté do nášho systému pre úplnú vystopovateľnosť.

Testovanie

Aby sme zabezpečili, že naši zákazníci dostanú kvalitné diely, výrazne sme investovali do zariadení na vnútropodnikové testovanie. Pozostáva z kotúčového röntgenového systému Creative Electron Truview prime, detektora Abi Sentry Counterfeit IC, mikroskopu Keyence série VHX-5000 a sušičky, vďaka ktorým sú diely vhodné na okamžité použitie.

Skladovanie

Naše distribučné centrum v UK sa nachádza na rovnakom mieste ako naše testovacie zariadenie – bolo cielene navrhnuté a zariadené tak, aby spĺňalo požiadavky našich zákazníkov, ako aj spoločnosti Rebound. Je v ňom zabezpečená kontrola teploty a ochrana pred elektrostatickým výbojom v súlade s požiadavkami na manipuláciu s elektronickými komponentmi a ich skladovanie. Máme kapacitu na skladovanie veľkého množstva tovaru, ako aj zákazníckych produktov pred ich expedíciou alebo pridelením.

Odborná príprava

V rámci nášho záväzku dodávať spoľahlivé elektronické komponenty našim zákazníkom absolvujú naši inšpektori kvality priebežnú odbornú prípravu. Využívanie externých, ako aj interných zdrojov na poskytnutie odbornej prípravy, ako napríklad IPC – boj proti falšovaniu a elektrostatický výboj – a IDEA – školenie o znížení falšovania a vykonávaní kontroly, je uznaným štandardom v odvetví a zaisťuje, že všetok náš personál je vždy dobre oboznámený s najnovším vývojom.

Certifikácia

Sme držiteľmi viacerých osvedčení, ktoré schvaľujú naše systémy riadenia kvality, osobitne sme však hrdí na strieborné ocenenie v rámci programu SC21, ktoré sme získali za excelentnosť dodávateľského reťazca v 21. storočí v leteckom a kozmickom priemysle a obrannom priemysle. Vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca ho doteraz získalo len 30 spoločností, pričom je zriedkavé na distribučnom trhu s elektronikou a zároveň dôkazom našej špičkovej kontroly kvality v tomto odvetví.

Služby

Vďaka našej nezávislosti vám môžeme ponúknuť viac, než len dodávku komponentov. Mnohí zákazníci k nám prichádzajú, pretože majú problém s dostupnosťou, a zostávajú s nami pre náš proaktívny prístup a podporu pri riadení ich dodávateľského reťazca. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, vhodnými partnermi, ako aj dodávateľmi.

Viac