Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme a naše kontaktné údaje

Rebound Technology Group Holdings LTD („Rebound“)

Zaregistrované sídlo spoločnosti: Rivergate House, Newbury Business Park, London Road, RG14 2PZ Newbury. Tel. UK: +44 (0)1635 555999

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť zhromažďuje a používa vaše osobné údaje a nie údaje týkajúce sa organizácie, v ktorej pracujete, alebo pre ktorú môže pracovať. Rebound Technology Group Holdings Ltd je spoločnosť zaregistrovaná v Spojenom kráľovstve a musí dodržiavať súčasné zákony o ochrane osobných údajov v Spojenom kráľovstve. Regulačným orgánom v Spojenom kráľovstve je Information Commissioner’s Office („ICO“).

V rámci skupiny Rebound Group máme viac spoločností. Niektoré sídlia v Európskej únii a niektoré na celom svete, z ktorých všetky sú súčasťou skupiny Rebound Technology Group Holdings Ltd.

Objasnenie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Úplné definície pojmov použitých v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a vaše práva si môžete pozrieť na internetovej stránke ICO.

Kedy zbierame vaše osobné údaje?

Keď sa rozprávate s našimi tímami po telefóne, prostredníctvom e-mailu, vizitky alebo akejkoľvek inej formy elektronického dátového systému.

Keď od nás nakupujete výrobky alebo služby.

Keď nám predávate svoje výrobky alebo služby.

Keď nás žiadate o viac informácií o produkte alebo službe, alebo nás kontaktujte s nejakou otázkou alebo sťažnosťou.

Pri prezeraní alebo návšteve našich internetových stránok používame súbory cookies na sledovanie vašej činnosti prostredníctvom služby Google Analytics. Naše zásady súborov cookies  si môžete prezrieť tu.

Aké osobné údaje uchovávame a prečo?

Osobné údaje uchovávame preto, aby sme mohli zostať v kontakte s vami pri obchodovaní s aktívnymi zmluvnými dohodami, ktoré môžeme mať uzatvorené s vami, a so spoločnosťou, ktorú môžete zastupovať. Osobné údaje budeme tiež uchovávať preto, aby sme mohli mať odkaz na vás, keby sme v budúcnosti znova s vami obchodovali.

Uchovávame len minimálne množstvo vašich osobných údajov, ako napríklad vaše meno a kontaktné údaje, ktoré ste poskytli vy alebo organizácia, pre ktorú môžete pracovať.

Používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme použiť na tieto účely:

  • Spracovanie tovarov a služieb, ktoré od nás nakupujete, a priebežné informovanie vás o postupe spracovania vašej objednávky.
  • Spracovanie tovaru a služieb, ktoré nakupujeme od vás.
  • Na základe ponúkania tovaru a služieb vieme, že od nás pravidelne a priebežne nakupujete až do doby, kým nás nepožiadate o zastavenie.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame mimo Skupiny Rebound Group (Rebound Technology Group Holdings Ltd), pokiaľ na to neexistuje zákonná požiadavka.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Veríme vo vytváranie silných obchodných partnerstiev s vami a organizáciami, s ktorými spolupracujete. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, pokiaľ budeme spolupracovať s vašou organizáciou, a budeme ich archivovať, až kým nás nepožiadala o odstránenie vašich osobných údajov z našich záznamov.

Čo ak chcete, aby sme zmenili osobné údaje, alebo ak nechcete, aby sme ďalej uchovávali vaše osobné kontaktné údaje?

Je samozrejme veľmi vítané, aby ste požiadali svojho pracovníka zodpovedného za predaj alebo financovanie o odstránenie, zmenu alebo kontrolu vašich osobných kontaktných údajov, ktoré o vás uchovávame v našich záznamoch.

Ak máte akékoľvek obavy, sťažnosti, dotazy alebo otázky týkajúce sa nášho oznámenia o ochrane osobných údajov alebo osobných kontaktných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresuPrivacy@reboundeu.com .

Čo sa stane, ak zmeníme údaje v našom oznámení o ochrane osobných údajov?

Túto stránku budeme samozrejme aktualizovať o akékoľvek zmeny v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

Ak by boli v tomto oznámení o ochrane osobných údajov vykonané akékoľvek podstatné zmeny, na našej internetovej stránke uverejníme oznam.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v máji 2018

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.