Služby

Služby

Vystopovateľné elektronické komponenty obstarávame z celého sveta, aby sme predišli problémom vo vašom dodávateľskom reťazci.

Čo robíme

Ako nezávislý distribútor elektronických komponentov nie sme zviazaní obmedzeniami franchisingových dohôd UK, čo nám umožňuje obstarávať z celého sveta a za najlepšie ceny komponenty, ktoré potrebujete. V Newbury, našom sídle v UK, vám personál ponúkne pohotovú podporu a osobnú službu v reálnom čase z jediného kontaktného miesta. Naša spoločnosť je súkromne vlastnená, nemáme úrovne riadenia, takže vždy budete hovoriť s niekým, kto je oprávnený pomôcť vám a kto môže rýchlo vykonať rozhodnutia na podporu vášho podnikania. Vaša objednávka bude vybavená z nášho centrálneho celosvetového nákupného centra v Dubaji, čo nám umožní pracovať vo vašom mene 24 hodín denne.

Vďaka našej nezávislosti vám môžeme ponúknuť viac, než len dodávku komponentov. Mnohí zákazníci k nám prichádzajú, pretože majú problém s dostupnosťou, a zostávajú s nami pre náš proaktívny prístup a podporu pri riadení ich dodávateľského reťazca. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, vhodnými partnermi, ako aj dodávateľmi.

Získavanie ťažko nájditeľných komponentov

Volatilita trhu spôsobuje zákazkovým výrobcom elektroniky (CEM) a výrobcom pôvodného zariadenia (OEM) problémy s pravidelnou dodávkou od siete autorizovaných distribútorov, ktoré môžu spomaliť výrobu alebo dokonca zastaviť výrobné linky. Naša schopnosť obstarávať elektronické komponenty z celého sveta nám umožňuje nájsť to, čo potrebujete, a to vtedy, keď to potrebujete, a tým zabezpečiť chod vášho dodávateľského reťazca a realizáciu predaja výrobkov.

Kvalita

Spoľahlivosť a integrita elektronických komponentov, ktoré dodávame, je prvoradá. Vykonávame lokálne testovanie/kontrolné prehliadky a kontroly kvality, aby sme zabezpečili, že spĺňame štandardy, ktoré odvetvie, ako i naši zákazníci od nás očakávajú. Naše akreditácie sú dostupné na nahliadnutie a prebratie tu.

Zníženie nákladov

Vďaka veľkosti našej spoločnosti máme dobré predpoklady na zaistenie najlepšej ceny elektronických komponentov, ktoré obstarávame pre svojich zákazníkov. Máme partnerov v dodávateľských reťazcov na celom svete a mnohoročné skúsenosti s obchodovaním, čo nám umožňuje ponúknuť zákazníkom najviac konkurencieschopné ceny.

Proaktívne riadenie dodávateľského reťazca

Naše pochopenie trhu a našich zákazníkov nám umožňuje prijať proaktívne opatrenia na podporu dodávateľského reťazca a predchádzanie problémom. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme porozumeli ich požiadavkám a zabezpečili, aby nakupovali v správnom čase a za správnu cenu na zaistenie svojho dodávateľského reťazca a účinné riadenie svojich nákladov.

Riadenie nadmerných zásob tovaru

Nadmerné zásoby tovaru bránia vášmu peňažnému toku a zaberajú miesto na sklade, nehovoriac o tom, že sa časom znehodnocujú. Spoločnosť Rebound môže od vás nadbytočné komponenty odkúpiť a tým uvoľniť vaše zdroje na ich lepšie využitie.

Flexibilný prístup

Spoločnosť Rebound je súkromne vlastnenou spoločnosťou, ktorá sa úplne zameriava na poskytovanie špičkových služieb svojim zákazníkom. Náš erudovaný a spoľahlivý tím dokonale spozná vašu firmu a ponúkne vám proaktívne služby a flexibilné riešenia, ktoré splnia vaše špecifické požiadavky.

Vedenie

Úspech spoločnosti Rebound Electronics pramení z aktívneho riadenia tímom, ktorý dokonale pozná obchod s elektronikou a úprimne verí, že jediný spôsob, ako sa má podnikať, je v duchu „náš zákazník, náš pán“. Neustále posilňovanie jeho postavenia a podpora riadenia zo strany tímu spoločnosti Rebound zabezpečujú stále napredovanie našej spoločnosti.

Viac

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.