Wyślij do nas e-mail - poland@reboundeu.com

Przewodnik po optymalizacji magazynu i zarządzaniu zapasami

Wdrożenie optymalizacji magazynu i efektywne zarządzanie zapasami pomaga szybciej i z mniejszą liczbą błędów realizować zamówienia, co oznacza niższe koszty i bardziej zadowolonych klientów. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy przewodnik na temat optymalizacji procesów zarządzania magazynem i zapasami.

Czym jest optymalizacja magazynu?

Warehouse oznacza usprawnienie procesów magazynowych i zarządzania zapasami, aby umożliwić ich wydajniejsze działanie. Można to osiągnąć poprzez usprawnienie lub automatyzację istniejących procesów.

Automatyzację magazynową można podzielić na automatyzację procesów, która dotyczy automatyzacji procesów ręcznych, takich jak gromadzenie danych, oraz automatyzację fizyczną, która dotyczy wykorzystania maszyn, takich jak roboty, do wspomagania fizycznego przepływu towarów.

Strategia zarządzania magazynem powinna mieć na celu zidentyfikowanie i wdrożenie najbardziej opłacalnych metod przyjmowania zamówień, kompletacji niezbędnych towarów, realizacji zamówień i ich terminowej wysyłki, zapewniającej zadowolenie klienta.

Korzyści z optymalizacji magazynu

1) Bardziej efektywne wykorzystanie siły roboczej

Ponieważ optymalizacja magazynu opiera się częściowo na automatyzacji procesów, pracownicy mogą być wykorzystywani do bardziej złożonych, strategicznych zadań tam, gdzie są najbardziej potrzebni, co pozwala na szybszą realizację zamówień. Oznacza to również, że mniej pracowników będzie musiało pracować w nadgodzinach nawet w czasach zwiększonego obciążenia pracą, oszczędzając pieniądze, a także zmniejszając kosztowne ryzyko błędu ludzkiego spowodowanego zmęczeniem.

2) Lepsze planowanie i prognozowanie

Optymalizacja magazynu i zapasów daje właścicielom firm znacznie jaśniejszy obraz tego, w jaki sposób zapasy są wykorzystywane i w jakich ilościach. To z kolei ułatwia planowanie i prognozowanie zapotrzebowania na zapasy, co oznacza, że istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wyczerpania zapasów w okresach wysokiego popytu.

3) Poprawia dokładność realizacji zamówień

Wiele typowych błędów realizacji zamówień jest spowodowanych źle zorganizowanymi zapasami, złymi procesami pakowania i słabą kontrolą zapasów. Wdrożenie zarówno zautomatyzowanych systemów, jak i magazynu, który jest rozmieszczony w celu ułatwienia wydajnego i dokładnego pakowania, zmniejszy ryzyko wystąpienia tych błędów, a jednocześnie poprawi szybkość realizacji.

4) Więcej powracających klientów

Kiedy klienci mogą nie widzieć procesów, które wpływają na tworzenie bardziej wydajnego magazynu, odczują efekty optymalizacji magazynu. Ich zamówienia zostaną zrealizowane na czas, z niewielką szansą na błąd, nawet jeśli te przedmioty są bardzo poszukiwane. Wszystko to prowadzi do większej liczby zadowolonych klientów, którzy są bardziej skłonni do powrotu.

Wskazówki dotyczące optymalizacji magazynu

1) Zainwestuj w oprogramowanie do zarządzania magazynem

Kombinowanie oprogramowania do zarządzania magazynem z systemem zarządzania zapasami to najlepszy sposób kontrolowania wielu zadań i procesów realizowanych w magazynie w tym samym czasie.

Procesy, takie jak zamawianie zapasów, kompletacja, przenoszenie produktów, pakowanie i etykietowanie, mogą być zarządzane przez te systemy, a jednocześnie umożliwiają monitorowanie poziomów zapasów i sposobu wyprowadzania zapasów z magazynu.

2) Inwestuj w technologię robotyczną

Technologia automatyzacji przeszła długą drogę i jest obecnie istotnym elementem optymalizacji magazynu. Dostępna jest gama maszyn pomagających w automatyzacji lub pomocy w zadaniach fizycznych w magazynie, takich jak zautomatyzowane pojazdy kierowane, autonomiczne roboty, zautomatyzowane systemy przechowywania i pobierania, a nawet drony.

Wdrożenie tych technologii może skutkować mniejszą liczbą błędów, mniejszą szansą na obrażenia pracowników, szybszą realizacją zamówień i możliwością zbudowania reputacji Twojej firmy jako lidera innowacji.

3) Zrozum prędkość produktu, aby poprawić układ magazynu

Jeśli rozumiesz tempo, w jakim różne towary w magazynie są sprzedawane lub używane do realizacji zamówień, możesz zacząć przeprojektowywać układ magazynu, aby dostosować się do szybkiego kompletowania najbardziej pożądanych produktów.

Na przykład zapasy używane w wielu różnych zamówieniach lub przedmioty, które są często zbierane razem, powinny być umieszczone w pobliżu, na łatwo dostępnych półkach lub w przepływach palet w pobliżu obszaru pakowania.

4) Użyj prognozowania popytu

Demand forecasting to jeden z najlepszych sposobów na efektywne zarządzanie zapasami magazynowymi. Pozwala na przechowywanie potrzebnych zapasów, kiedy ich potrzebujesz, bez martwienia się o dostępność produktu lub niepotrzebnego ponoszenia dodatkowych kosztów przechowywania.

Aby właściwie wykorzystać prognozowanie popytu, musisz wiedzieć, jak szybko sprzedają się Twoje produkty, które pory roku wpływają na Sprzedaż i jakie są Najlepiej sprzedające się produkty.

5) Zmniejsz liczbę błędów dzięki kontrolom kontrolnym i właściwemu etykietowaniu

Ostatnim punktem, który warto poruszyć na temat optymalizacji magazynu i zarządzania wynalazcami, jest zabezpieczenie procesów przed błędami. Obejmuje to zarówno kontrole jakości, aby upewnić się, że przedmioty nie są przeterminowane, uszkodzone lub wadliwe, jak i zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego poprzez przyjęcie jasnego, logicznego systemu etykietowania w celu oznaczenia przejść, stojaków i produktów w celu ułatwienia kompletacji.

Więcej z bloga

Więcej z bloga