Reverse Logistics – zarządzanie nadmiarem zapasów (excess)

Odblokuj ukrytą wartość Twojego magazynu! Odkryj niewykorzystany potencjał zysku drzemiący na półkach. Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi oceny stanu magazynowego, przesyłając wykaz nadwyżek magazynowych do naszego audytora.

Audytor magazynowy

Continue to main content

W Rebound Electronics rozumiemy, że nasi klienci często napotykają wyzwania związane z nadmiarem zapasów. Niezależnie, czy jest to spowodowane zbyt wysokim zaopatrzeniem, czy sprzedażą poniżej oczekiwań, nadwyżkowe zapasy mogą być uciążliwe.

W szybko zmieniającym się świecie przemysłu elektronicznego, w którym rozwój i innowacje postępują w zawrotnym tempie, komponenty mogą szybko stać się przestarzałe. Producenci nieustannie dążą do utrzymania wiodącej pozycji w zakresie postępu technologicznego, udoskonalając i unowocześniając produkty w celu zwiększenia wydajności. Jednak to bezustanne dążenie do postępu oznacza, że klienci mogą znaleźć się w sytuacji, w której niewykorzystane zapasy zajmują cenną powierzchnię magazynową, generując koszty ich przechowywania.

W tym miejscu wkraczamy my – Rebound. Oferujemy strategię niskiego ryzyka i wysokiego zwrotu polegającą na sprzedaży nadmiaru zapasów (excess)

MARKETING

Rebound oferuje marketing skierowany zarówno do klientów wewnętrznych, jak i rynków zewnętrznych. Najlepsze platformy o globalnym zasięgu będą udostępniać Twój stan magazynu.

Nasza rozbudowana sieć relacji z szeroką gamą klientów pozwala nam znaleźć nabywcę na wiele różnych rodzajów zapasów, w tym mało popularne części. Jest to prosta, ale skuteczna strategia generowania zysków.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywanie niewykorzystywanych nadwyżek zapasów może być kosztowne. Rebound ma do zaoferowania różnorodne rozwiązania – konsygnacjia, wysyłka, kredytowanie. Elastycznie dopasujemy się do Twoich potrzeb.

Jeśli chcesz wycofać excess i otrzymać go z powrotem – nie ma problemu. Jeśli będzie Ci znów potrzebny, odeślemy go.

ZAKUPY

Najszybszym sposobem odzyskania poniesionych nakładów finansowych jest sprzedaż nadwyżek. Rebound może je odkupić, niezależnie czy chodzi o pojedyncze pozycje czy całość.

Prosimy o przesłanie nam listy nadwyżek zapasów do oceny, następnie przygotujemy ofertę, a jeśli wspólnie zdecydujemy o dokonaniu transakcji, Rebound zajmie się organizacją wszelkich kwesti związanych z odbiorem i eksportem.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Rebound oferuje rozwiązania skrojone na miarę. To coś więcej niż zarządzanie excess.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Dzięki Reverse Logistics komponenty zyskują drugie życie, natomiast części bez wartości handlowej staramy się poddawać recyklingowi, tak by nie trafiały na wysypiska. Szukamy rozwiązań przyjaznych środowisku.

W Rebound staramy się recyklingować jak najwięcej odpadów.

Jak w Rebound przetwarzamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE);

Pierwszą fazą przetwarzania elementów WEEE jest ich rozdrabnianie, by podzielić je na fragmenty i wyodrębnić materiały, takie jak metal, tworzywo sztuczne czy PCB. Następnie poddawane są mechanicznemu procesowi sortowania. Po segregacji poszczególne materiały przekazywane są do recyklingu, który obejmuje wytapianie i obróbkę w celu ponownego użycia.

Co wyróżnia Rebound?

  • Rebound to firma globalna, co oznacza, że mamy szeroką możliwość połączenia excess z bieżącym zapotrzebowaniem.
  • 37 biur w 26 krajach
  • Autorski system oprogramowania – Global Trader

Skontaktuj się z nami, aby omówić korzyści płynące z wyboru Rebound i wszystko, co odróżnia nas od innych!

Rozważ następujące kwestie

  • Czy ponosisz koszty z powodu nadmiaru zapasów?
  • Czy Twoja przestrzeń magazynowa jest zajęta przez niepotrzebne nadwyżki zapasów?
  • Czy Twoje nadwyżki zapasów są skutecznie odsprzedawane?
  • Brakuje Ci rzetelnego partnera do zarządzania nadmiarem zapasów i chcesz zaoszczędzić czas?
  • Czy zastanawiałeś się nad konsekwencjami środowiskowymi utylizacji nadwyżek magazynowych?

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów Cię dotyczy, skontaktuj się z zespołem Reverse Logistics. Jesteśmy tutaj, aby dostarczać rozwiązania i wraz z Tobą pokonywać wyzwania.

Jak skontaktować się z zespołem Reverse Logistics?

Możesz wypełnić formularz zapytania poniżej, napisać do nas na adres reverselogistics@reboundeu.com lub zadzwonić pod numer oddziału w Twoim kraju

Przesłanie informacji o nadwyżce Most document, image and spreadsheet formats are accepted. Max file size 2MB.

Reverse Logistics: pytania i odpowiedzi

Reverse Logistics (w dosłownym tłumaczniu „logistyka odzysku”) oznacza proces przenoszenia towarów z powrotem od klienta do producenta lub dystrybutora w celu zwrotu, naprawy, recyklingu lub utylizacji. Jest to niezbędne dla firm, ponieważ pomaga uporać się z nadmiarem zapasów, zmniejsza koszty magazynowania i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez recykling lub ponowne użycie komponentów.

Rebound Electronics to globalna organizacja sprzedażowa z 41 biurami w 27 krajach oferująca rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Nasz autorski system oprogramowania Global Trader i zaangażowanie w politykę zrównoważonego rozwoju, wyróżniają nas na tle innych firm zajmujących się logistyką odzysku.

Dla upłynniania nadwyżek magazynowych Rebound opracował strategię niskiego ryzyka, o wysokiej stopie zwrotu. Oferujemy marketing celowany, zarówno dla rynków wewnętrznych jak i zewnętrznych, zapewniając globalną widoczność zapasów magazynowych klienta. Ponadto oferujemy elastyczną formę obsługi dostępnych nadwyżek: wysyłkę, konsygnację lub noty uznaniowe.

Rebound Electronics oferuje kompleksową obsługę nadwyżek magazynowych. Produkty są oceniane pod kątem możliwej odsprzedaży, recyklingu lub utylizacji. Gwarantujemy, że jeśli tylko to jest możliwe, otrzymają drugie życie, zaś w przypadku części bez wartości handlowej priorytetowo traktujemy recykling, tak aby minimalizować generowanie odpadów na wysypiska.

Polityka zrównoważonego rozwoju jest podstawą oferowanych usług Reverse Logistics. Dążymy do nadania komponentom drugiego życia i recyklingu tych, które nie mają wartości handlowej. Nasz proces recyklingu obejmuje rozdrabnianie elementów typu WEEE, mechaniczne sortowanie fragmentów, a następnie odzyskiwanie poszczególnych materiałów do ponownego użycia.

Przedsiębiorstwa mogą zwolnić cenną powierzchnię magazynową, obniżyć koszty magazynowania, skutecznie sprzedawać nadwyżki magazynowe i zapewnić sobie zrównoważone podejście w zarządzaniu niepotrzebnymi towarami. Ponadto współpraca z Rebound Electronics zapewnia dostęp do globalnej sieci i rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb.