Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy i jakie są nasze dane kontaktowe

Rebound Technology Group Holdings LTD („Rebound”)

Zarejestrowany adres: Rivergate House, Newbury Business Park, London Road, RG14 2PZ Newbury. Numer tel: +44 (0)1635 555999

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, a nie dane dotyczące organizacji, z którą możesz pracować lub dla której możesz pracować. Rebound Technology Group Holdings Ltd jest spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w Wielkiej Brytanii. Organem regulacyjnym w Zjednoczonym Królestwie jest Biuro Komisarza ds. Informacji („ICO”).

W ramach Grupy Rebound posiadamy kilka firm. Niektóre w obrębie Unii Europejskiej, a niektóre na całym świecie, z których wszystkie są częścią Rebound Technology Group Holdings Ltd.

Zrozumienie naszej Polityki prywatności

Pełna definicja terminów użytych w niniejszej Polityce prywatności oraz praw użytkownika znajduje się na stronie internetowej ICO.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Gdy kontaktujesz się z naszymi zespołami poprzez telefon, pocztę elektroniczną, wizytówkę lub inną formę elektronicznego systemu danych.

Kiedy kupujesz u nas produkty lub usługi.

Kiedy sprzedajesz nam produkty lub usługi.

Gdy poprosisz nas o więcej informacji na temat produktu lub usługi lub kontaktujesz się z nami, zadając pytania lub składając skargi.

Kiedy przeglądasz lub odwiedzasz nasze strony internetowe, używamy plików cookie do śledzenia Twojej aktywności poprzez Google Analytics. Możesz przejrzeć naszą politykę dotyczącą plików cookie tutaj .

Jakie dane osobowe przechowujemy i dlaczego?

Przechowujemy dane osobowe, abyśmy mogli pozostać z Tobą w kontakcie podczas współpracy handlowej z aktywnymi umowami kontraktowymi, które możemy mieć z Tobą i firmą, którą możesz reprezentować. Zachowujemy również dane osobowe, aby w przyszłości móc się do Ciebie odwoływać w przypadku ponownego zawierania transakcji handlowych.

Przechowujemy minimalne ilości danych osobowych o Tobie, Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe dostarczone przez Ciebie lub organizację, dla której możesz pracować.

Korzystanie z danych osobowych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

  • Przetwarzanie towarów i usług, które kupujesz od nas i informowanie Cię na bieżąco o postępach w realizacji zamówienia.
  • Przetwarzanie towarów i usług, które kupujemy od Ciebie.
  • Oferując towary i usługi wiemy, że kupujesz od nas regularnie i na bieżąco, dopóki nie poprosisz nas o zaprzestanie tej działalności.

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Nie udostępniamy informacji o Państwie poza Rebound Group (Rebound Technology Group Holdings Ltd), chyba że jest to wymagane prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Wierzymy w budowanie silnego partnerstwa handlowego z Państwem i organizacjami, z którymi Państwo współpracują. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe podczas dalszej współpracy z Państwa organizacją oraz w archiwum po tym fakcie lub do czasu, gdy poproszą Państwo o usunięcie swoich danych osobowych z naszej ewidencji.

Co zrobić, jeśli chcesz, abyśmy zmienili dane osobowe lub nie chcieli, abyśmy przechowywali Twoje dane kontaktowe dłużej?

Oczywiście bardzo prosimy o kontakt z działem sprzedaży lub finansów w celu usunięcia, zmiany lub sprawdzenia danych kontaktowych znajdujących się w naszej ewidencji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, skargi lub pytania dotyczące naszej Noty o ochronie prywatności lub przechowywanych przez nas danych osobowych, mogą Pastwo wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@reboundeu.com.

Co się stanie, jeśli zmienimy dane w naszej Notatce o ochronie prywatności?

Oczywiście będziemy aktualizować tę stronę o wszelkie zmiany w naszej Informacji o prywatności.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Notatce o ochronie prywatności zamieszczamy powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Niniejsze obwieszczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w maju 2018 r

Postępowanie w przypadku wojen handlowych i niedoborów podzespołów elektronicznych

Wraz ze wzrostem innowacyjności w technologii rośnie również popyt na bardziej wyrafinowane urządzenia elektroniczne wymagające większej liczby komponentów elektronicznych.

Rozwiązanie problemu przestarzałych podzespołów elektronicznych

Przestarzałe podzespoły elektroniczne mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla producentów, którzy polegają na konkretnych podzespołach do swoich produktów.