Oświadczenie wobec nowoczesnego niewolnictwa

Oświadczenie wobec nowoczesnego niewolnictwa

Założenia polityki firmy Rebound Technology Group Holdings Ltd obejmuje wszystkie filie wymienione poniżej. Nasze oświadczenie wobec nowoczesnego niewolnictwa za rok finansowy zakończony 31.12.2019 r., wydane na podstawie art. 54 ustawy o nowoczesnym niewolnictwo z 2015 r.

Rebound Technology Group Holdings Ltd to globalny dostawca podzespołów elektronicznych, produktów, usług i rozwiązań dla przemysłowych i komercyjnych użytkowników podzespołów elektronicznych. Nasza siedziba znajduje się w mieście Newbury w Anglii, która zarządza wieloma zakładami na świecie.

Rebound Electronics (UK) Ltd, Rebound North Ltd, Rebound Electronics SARL, Rebound SCHWEIZ AG, Rebound GmbH, Rebound Electronics International Services DMCC, Rebound Singapore PTE Ltd, Rebound Hong Kong Ltd, EASBY Electronics Ltd i Delta Impact Ltd and Curotec.

Będąc częścią przemysłu dystrybuującego podzespoły elektroniczne uznajemy, że mamy obowiązek wykazywać brak tolerancji do niewolnictwa i handlu ludźmi w naszej organizacji i naszego łańcucha dostaw.

Organizacja jest zobowiązana do zapobiegania niewolnictwu i handlem ludźmi w działalności swoich spółek, jak i dla zapewnienia, że jej łańcuchy dostaw są wolne od niewolnictwa i handlem ludźmi.

Rebound Technology Group Holdings Ltd stale analizuje i poprawia swoje wysiłki minimalizując możliwość handlem ludźmi i niewolnictwa w jakiejkolwiek formie w naszym łańcuchu dostaw. Te działania obejmują, lecz nie ograniczają się do:

Zgodność z Rebound Technology Group Holdings Ltd Równych szans i Prawami człowieka z 1998 r.), które weszły w życie w całej Wielkiej Brytanii 2. października 2000 r., wprowadzające w życie Konwencje europejską o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  • Wymaganie zgodności Rebound Technology Group Holdings Ltd z Kodeksem postępowania dostawców, jak również do wszystkich stosownych przepisów, w naszych Ogólnych warunkach sprzedaży.
  • Opracowanie i wdrożenie procedur dla dostawców, aby zaświadczyć, że działają one w sposób zgodny ze standardami Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Opracowanie i wdrażanie procedur oceny i śledzenia zgodności przestrzegania przez dostawców standardów Rebound Technology Group Holdings Ltd dla handlu ludźmi i niewolnictwa w łańcuchu dostaw.
  • Opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych skierowane specjalnie ku handlu ludźmi i niewolnictwu, aby zidentyfikować i ograniczyć ryzyko w łańcuchu dostaw.
  • Przeprowadzanie ciągłych szkoleń na temat Kodeksu postępowania biznesowego i etycznego w Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Rebound Technology Group Holdings Ltd otwarcie zachęcają do zgłaszania naruszeń w łańcuchu dostaw i/lub w organizacji.

Zarząd firmy promuje i wspiera przejrzystość, etyczne postępowania i zobowiązanie do przestrzegania przepisów przeciwko niewolnictwu i handlu ludźmi. Nasi pracownicy mają zapewnione środki i szkolenia, aby pomóc im sprostać naszym etycznym i prawnym obowiązkom w odniesieniu do przepisów przeciwko niewolnictwu i handlu ludźmi, w tym do ustawy o Nowoczesnym niewolnictwie.

Zarząd firmy raz w roku rozpatruje Kodeks, aby upewnić się, że nadal spełnia lub przekracza aktualne ramy regulacyjne. Proponowane zmiany do Kodeksu są rozpatrywane i zatwierdzane przez zarząd, zanim zostaną zrealizowane i przekazane do wszystkich naszych pracowników.

Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone przez Zarząd grupy Rebound, który będą przeglądać i aktualizować ją co roku.

Simon Thake

Grupa CEO

Luty 2019 r.

UK modern slavery act compliance and anti-slavery statement central register

Postępowanie w przypadku wojen handlowych i niedoborów podzespołów elektronicznych

Wraz ze wzrostem innowacyjności w technologii rośnie również popyt na bardziej wyrafinowane urządzenia elektroniczne wymagające większej liczby komponentów elektronicznych.

Rozwiązanie problemu przestarzałych podzespołów elektronicznych

Przestarzałe podzespoły elektroniczne mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla producentów, którzy polegają na konkretnych podzespołach do swoich produktów.