Stale monitorowana baza dostawców

Wciąż poszukujemy i sprawdzamy nowe źródła zaopatrzenia, by móc znaleźć dla Ciebie najlepszy dostępny produkt.

TRACEABLE SOURCE

Każdy dostawca został starannie dobrany i oceniony przez zespół specjalistów ds. zaopatrzenia oraz zatwierdzony przez zespół ds. jakości.

TRUSTED SOURCE

Każdy dostawca jest starannie sprawdzony, monitorowany i nadzorowany przez zespół ds. kontroli jakości.

PRIOR APPROVAL

Towary trafiają do naszych centrów kontroli jakości, gdzie przechodzą weryfikację oraz inspekcję pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

OPROGRAMOWANIE

Autorskie oprogramowanie e-cloud do zarządzania zaopatrzeniem i CRM, pozwala na automatyzację i zarządzanie kluczowymi danymi.

Dzięki automatyzacji jesteśmy w stanie usprawnić procesy, zapewniając proaktywne podejście i dostosowując się do wymagań klientów.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Rozbudowana sieć zaopatrzenia zarówno stanowi wkład, jak i czerpie korzyści z filozofii dzielenia się wiedzą wewnątrz Rebound. Dzięki niej mamy stały wgląd w zmiany rynkowe, regionalne presje podażowe, ekspansje, wprowadzane nowości, jak również wycofywane produkty.

BAZA DANYCH

Dzięki oprogramowaniu opartemu na sztucznej inteligencji, umożliwiającemu przepływ informacji, nasze biura sprzedaży i zaopatrzenia mogą realizować dostawy przez dwa centra dystrybucji korzystające z globalnej sieci dostaw, mając stały, bezpośredni wgląd zarówno w przychodzące jak i wychodzące przesyłki.

ZARZĄDZANIE RYNKIEM

Rebound dba o to, by zespół miał stały wgląd w sytuację na światowych rynkach. Dotyczy to klęsk żywiołowych, jak i innych zagrożeń, które mogą mieć natychmiastowy bądź długofalowy wpływ na dostęp do źródeł zaopatrzenia i/lub produktów. Staramy się podejmować proaktywne działania, by z „przywileju korzyści” dostępu do informacji, mogli skorzystać nasi klienci i dostawcy.

Strategia zaopatrzenia

350

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

8

globalnych centrów zakupowych

Ponad 2000m2

powierzchni centrum dystrybucyjnego w UK z zapleczem kontroli jakości o nadzorowanym klimacie oraz magazynem

Ponad 550m2

powierzchni centrum dystrybucyjnego i zaplecza kontroli jakości w Azji

3818

klientów obsłużonych w 2021 roku

1028955510

Dokładna liczba urządzeń wysłanych z naszych centrów dystrybucyjnych w 2021 roku

  • 60 Specjalistów ds. zaopatrzenia
  • 200 Bezpośrednie koneksje producentami
  • 1028955510 Dokładna liczba urządzeń wysłanych z naszych centrów dystrybucyjnych w 2021 roku
  • 35300 Unikatowych części

Rebound Blog

Więcej na blogu

Zaopatrzenie FAQs

„Sourcing” polega na znajdywaniu źródeł i zaopatrywaniu w specyficzne komponenty potrzebne do produkcji. Szybko postępujący rozwój technologii powoduje regularne wycofywanie przestarzałych komponentów z rynku, dlatego tylko efektywny sourcing jest w stanie zapewnić ciągłość produkcji, oszczędność kosztów i terminowość.

Rebound Electronics posiada kompleksową siatkę dostaw i globalne biura zaopatrzenia, które zapewniają natychmiastowy dostęp do zmieniających się rynków. Mamy wgląd w regionalne wahania podaży, wprowadzane nowości produktowe, wycofywanie produktów z rynku (EOL), jak i czynniki krytyczne dla produkcji. Dzięki temu zachowujemy płynność pozyskiwania komponentów na całym świecie.

Komponent PCB (Printed Circuit Board) to element elektroniczny montowany na płytce drukowanej w celu wykonywania określonej funkcji. Sourcing odgrywa kluczową rolę w zaopatrzeniu w komponenty PCB, szczególnie w przypadku ich niedoboru lub gdy są trudne do znalezienia.

Rebound Electronics stale monitoruje bazę dostawców i źródła zaopatrzenia, aby zapewnić najlepszy sourcing produktów. Dzięki rozległej sieci dostaw i bezpośredniemu dostępowi do kanałów dystrybucji, Rebound może zaradzić niedoborom komponentów, a w razie potrzeby zaoferować alternatywy.

Każdy dostawca Rebound Electronics przechodzi staranny proces selekcji i oceny pod okiem specjalistów ds. zaopatrzenia. Wybrani są zatwierdzani przez zespół ds. jakości, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom niezawodne komponenty najwyższej jakości.

Autorskie oprogramowanie e-cloud do zarządzania zaopatrzeniem i CRM, pozwala na automatyzację i zarządzanie kluczowymi danymi. Dzięki automatyzacji jesteśmy w stanie usprawnić procesy, zapewniając proaktywne podejście i dostosowując się do wymagań klientów. Wykorzystując sztuczną inteligencję dla lepszego przepływu informacji, umożliwiamy zarówno naszym biurom sprzedaży jak i zaopatrzenia dostęp do globalnego rynku i towarów.

Rebound wypracował mechanizmy umożliwiające reagowanie na klęski żywiołowe i inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na dostępność do źródeł zaopatrzenia i/lub produktów. Staramy się podejmować proaktywne działania zarówno względem klientów jak i dostawców, by szybko zaadoptować łańcuch dostaw do sytuacji.