Warunki

Warunki

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Reboundeu.com jest stroną obsługiwaną przez Rebound Electronics (UK) Ltd („My”). Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem spółki 02385838, a nasza siedziba leży przy Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, England, RG14 2PZ. Nasz numer VAT to: GB 166 1754 94.

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail enquiries@reboundeu.com lub zadzwoń do nas na numer 01635 555999.

Korzystając z naszej witryny akceptujesz jej warunki

Korzystanie z naszej strony oznacza potwierdzenie, że akceptujesz powyższe warunki korzystania oraz że zgadza się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie należy korzystać z naszej witryny.

We recommend that you print a copy of these terms for future reference. Zalecamy wydrukować kopię tych postanowień na przyszłość.

Znajdują się tam także inne warunki, które mogą Ciebie dotyczyć.

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do dalszych dodatkowych warunków, które odnoszą się także do korzystania z naszej witryny:

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszych warunków

Od czasu do czasu wprowadzamy zmiany do tych warunków. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z naszej strony internetowej, prosimy o sprawdzenie warunków, aby zrozumieć terminologię, którą stosujemy w tym czasie.

Możemy dokonać zmian w naszej witryny

Możemy aktualizować i zmieniać naszą witrynę od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i w naszych priorytetach biznesowych.

Możemy zawiesić lub wycofać naszą witrynę

Nasza witryna jest udostępniony bezpłatnie.

Nie możemy zagwarantować, że nasza witryna, ani żadna z jej treści będzie zawsze dostępna lub będzie działać w sposób nieprzerwany. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub części naszej witryny dla celów biznesowych i ze względów operacyjnych. Postaramy się dać ci stosowne powiadomienie o każdym zawieszeniu lub wycofaniu.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem połączenia z internetem, są świadome tych warunków oraz innych stosownych warunków, i że stosują się do nich.

Nasza strona jest skierowana do osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. Nie oświadczamy, że materiały dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej są odpowiednie do użytku lub dostępne w innych miejscach.

W jaki sposób można wykorzystać materiały na naszej stronie

Jesteśmy właścicielami lub posiadamy licencję na wszystkie prawa własności intelektualnej na naszej witrynie oraz w materiałach opublikowanym na niej. Praca ta jest chroniona przez prawo autorskie i traktaty na całym świecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jeden egzemplarz i może pobierać wyciągi, z każdej strony z naszej witryny do własnego użytku. Może także zwrócić uwagę inne materiały w twojej organizacji na treści publikowane na naszej stronie internetowej.

Użytkownik nie może modyfikować papierowej lub cyfrowej kopii wszelkich materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób i w żaden sposób nie może użyć żadnych rysunków, fotografii, wideo lub audio sekwencji lub dowolnej grafiki niezależnie od towarzyszących im tekstów.

Nasz wkład (i każdy z identyfikowalnych współautorów) jako autorów treści na naszej stronie internetowej zawsze musi być uwzględniony.

Nie należy używać żadnej części treści na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukowano, skopiowano lub pobierano dowolną części naszej witryny z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny ustaje w trybie natychmiastowym i należy, według własnego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie posiadane kopie materiałów, które zostały wykonane.

Nie należy polegać na informacjac na tej witrynie

Treści na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest on przeznaczony jako porady, na które powinieneś liczyć. Musisz uzyskać zawodowe lub specjalistyczne porady przed podjęciem lub powstrzymywania się od jakichkolwiek działań w oparciu o treści na naszej stronie internetowej.

Choć dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej witrynie, nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za strony internetowe, które linkujemy.

Gdzie nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, te linki są podane w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako akceptacja przez nas tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które można uzyskać od nich.

Nie mamy żadnej kontroli nad treścią tych witryn lub zasobów.

Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika

Niezależnie czy jesteś konsumentem, czy użytkownikiem biznesowym:

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności, gdzie byłoby to bezprawne. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwa lub fałszywe informacje.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym:

 • Wyłączamy wszystkie dorozumiane warunki, gwarancje, zapewnienia i inną terminologię, która może mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej.
 • Firma Intel nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w umowie, PRAWA CYWILNEGO (W TYM NIEDBALSTWA), naruszenie obowiązku ustawowego, czy innego, nawet jeśli przewidywalnych, wynikające z lub w związku z:
 • zastosowania lub niemożności używania naszej witryny; lub
 • użycia lub polegania na wszelkiej treści wyświetlanej na naszej stronie internetowej.
 • W szczególności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:
 • Utraty zysków, sprzedaży, działalności, lub dochodu;
 • Przerwy w działalności;
 • Utrata spodziewanych oszczędności;
 • Utrata możliwości biznesowych, renomy firmy lub reputacji; lub
 • Wszelkie pośrednie lub wynikowe straty lub szkody.

Jak możemy używać informacji osobistych

Będziemy używać wyłącznie dane osobowe określone w naszej polityce prywatności.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za wirusy i nie należy ich wprowadzać

Nie możemy zagwarantować, że nasza witryna będzie bezpieczna i wolna od błędów ani wirusów.

Jesteś odpowiedzialy za konfigurowanie technologii informacyjnych, programów komputerowych oraz platformy z dostępem do naszej witryny. Powinieneś użyć własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie możesz jednak nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzenie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są niebezpieczne lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej witryny, do serwera, na którym nasza strona internetowa jest przechowywany lub dowolnego serwera, komputera lub bazie danych podłączone do naszej witryny. Nie możesz atakują naszą witrynę za pośrednictwem ataku typu odmowa usługi lub dystrybuować ataku typu odmowa usługi. Łamiąc ten przepis popełniasz przestępstwo uwzfględnione w Ustawie o przeciwdziałaniu komputerowemu z 1990 r. Będziemy meldować takie naruszenia do odpowiednich organów ścigania i będziemy współdziałać z tymi organami poprzez ujawnienie twojej tożsamości. W przypadku takiego naruszenia twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast ustaje.

Zasady dotyczące sposobu interakcji z naszą witryną

Użytkownik może skorzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawym. Użytkownik nie może korzystać z naszej witryny:

 • W jakikolwiek sposób naruszający jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego ustawy lub rozporządzenia.
 • W jakikolwiek sposób jest to bezprawne lub lub nielegalne lub ma jakiekolwiek bezprawny lub nielegalny cel lub skutek.

Użytkownik zobowiązuje się również:

 • Aby nie powielać, kopiować lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej witryny, innej niż określone w dziale: W jaki sposób można wykorzystać materiały na naszej stronie
 • Brak dostępu bez upoważnienia, zakłócania, uszkodzenia lub zakłócania działania:
 • Każdej części naszej witryny.
 • Jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w której nasza strona jest zapisana.
 • Wszelkiego oprogramowania użytego w postanowieniach naszej witryny; lub
 • Jakiegokolwiek sprzętu lub sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Zasady dotyczące linkowania do naszej witryny

Może linkować naszą stronę główną, pod warunkiem, że robisz to w taki sposób, że jest to uczciwe i legalne i nie niszczy to naszej reputacji lub ją wykorzystuje.

Nie możesz nawiązać linkowania w taki sposób, aby budzić jakichkolwiek formę zrzeszania się, akceptacji lub zatwierdzenia z naszej strony tam gdzie ich nie ma.

Nie możesz utworzyć linka do naszej witryny na jakiejkolwiek stronie internetowej, która nie jest Twoją własnością.

Nasza witryna nie powinna być opracowywana w dowolnym innym miejscu, ani też nie można tworzyć linka do jakiejkolwiek części naszej strony innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody linkowania bez uprzedzenia.

Stronia internetowa, w którą linkujesz musi być zgodna z obowiązującym prawem w Anglii i Walii i w każdym kraju, z którego jest ono eksploatowane i nie może:

 • Być obelżywa wobec jakiejkolwiek osoby.
 • Być obsceniczna, wulgarna, nienawistna lub podżegająca.
 • Promować materiały erotyczne.
 • Propagować przemoc.
 • Propagować dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek.
 • Naruszać prawa autorskie, prawo do bazy danych lub znaku towarowego jakiejkolwiek innej osoby.
 • Prawdopodobnie oszukiwać dowolne osoby.
 • Naruszać obowiązku prawnego wobec stron trzecich, takich jak cła umowne lub do szczerej ufności.
 • Promować każdej nielegalnej działalności.
 • Będąc oskarżonym o obrazę sądu.
 • Będąc poddanym pogróżką, znieważaniu lub inwazji na prywatność, albo spowodować zdenerwowanie, niedogodności lub niepotrzebny niepokój.
 • Będąc poddany nękaniu, zdenerwowaniu, zakłopotaniu, alarmować lub denerwować jakiejkolwiek inne osoby.
 • Podszywać się pod inne osoby lub używać fałszywej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą.
 • Popierać, wspierać, motywować jakąkolwiek stronę do popełniania lub pomagania w popełniuniu bezprawnych lub kryminalnych czynów, takie jak (na przykład) naruszenie praw autorskich lub nadużycia komputerowe.
 • Zawiera oświadczenie, które znasz lub wierzysz lub masz uzasadnione powody, aby wierzyć, że członkowie społeczeństwa, do której wypowiedź jest lub ma być opublikowana prawdopodobnie rozumieć jako bezpośrednie lub pośrednie popieranie lub nakłanianie do komisji, przygotowanie lub podżeganie do aktów terroryzmu.

Jeśli chcesz, aby link lub wykorzystać jakikolwiek materiał na naszej stronie innych niż określone powyżej, prosimy o kontakt enquiries@reboundeu.com.

Nasze znaki towarowe są zastrzeżone.

Nazwy, logo i zdjęcia znajdują się na tej witrynie należą do Rebound Electronics (UK) Limited. Nie możesz ich używać bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

Postępowanie w przypadku wojen handlowych i niedoborów podzespołów elektronicznych

Wraz ze wzrostem innowacyjności w technologii rośnie również popyt na bardziej wyrafinowane urządzenia elektroniczne wymagające większej liczby komponentów elektronicznych.

Rozwiązanie problemu przestarzałych podzespołów elektronicznych

Przestarzałe podzespoły elektroniczne mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla producentów, którzy polegają na konkretnych podzespołach do swoich produktów.