Rozszerzanie działalności w Dubaju!

W celu dalszej szybkiej ekspansji działu zamówień publicznych IPO przejęliśmy drugie sąsiednie biuro w ramach JBC 1 Building.

Użytkujemy teraz obiekt o powierzchni 4000 stóp kwadratowych. Zatrudnia obecnie 19 pracowników i chce przyjąć dodatkowe 22. Mamy nadzieję, że do maja będziemy zatrudniać ponad 40 pracowników zajmujących się zamówieniami dla Grupy.

Więcej na blogu

Więcej na blogu