Przyszłe trendy na rynku światłowodowych

Wiadność rynku światłowodowych wygląda jasno, z Business Wire przewidując 12% złożoną roczną stopę wzrostu do roku 2024. W tym artykule przyjrzymy się przyszłym trendom napędzanym popyt na zespoły światłowodowych.

Globalne zapotrzebowanie na większą przepustowość Internetu

Ponieważ Internet nadal rośnie w tempie wykładniczym, podobnie jak zapotrzebowanie na zwiększoną przepustowość. Ogromna ilość informacji jest przekazywana przez Internet każdego dnia, a formy informacji, takie jak multimedia i wideo, rosną. Rezultatem jest zapotrzebowanie na infrastrukturę komunikacyjną, która może obsługiwać ogromne ilości danych i skutecznie dostarczać je w skali globalnej.

Fibre optyczne przesyłają informacje za pomocą technologii opartej na świetle. Informacja jest przekształcana w impuls świetlny, który jest przesyłany przez szklany i odbierany na drugim końcu. Światło może być transmitowane ze znacznie większą prędkością i częstotliwością w porównaniu z tradycyjnymi miedzianymi, w wyniku czego światłowodowe działają przy znacznie wyższej przepustowości.

Wschniejszy nacisk na bezpieczeństwo

Zaużycie światła w światłowodowych oferuje szereg korzyści w zakresie bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnym miedzianym. Jest to jeden z powodów, dla których są one coraz bardziej preferowane w dzisiejszym świecie, ponieważ większy niż kiedykolwiek wcześniej nacisk kładzie się na ochronę poufnych danych.

Glass nie przewodzi prądu elektrycznego i w rezultacie nie może być zakłócany przez prąd elektryczny. Oznacza to, że przechwycenie przesyłanych danych jest prawie niemożliwe. Ponadto czynniki zewnętrzne, takie jak oświetlenie, nie będą miały wpływu na światłowodowy, minimalizując ryzyko utraty danych podczas ekstremalnych warunków pogodowych.

Fibre optyczne są niezbędne w infrastrukturze sieci 5G

Dważnie dyskutowany temat w ostatnich latach, 5G obiecuje zrewolucjonizować branżę komunikacyjną, zapewniając pełną łączność cyfrową. Wdrożenie infrastruktury sieciowej 5G ma znacznie przyspieszyć technologię VR i AR, a także samochody bez kierowcy i przetwarzanie w chmurze. Ponadto nadajniki 5G mogą zastąpić koncentratory Internetu Rzeczy, które są obecnie zbudowane do działania obok routerów Wi-Fi.

A aby osiągnąć prawdziwą rewolucję 5G, niezbędne są światłowodowe. 5G opiera się na modelu małych komórek, który przybliża łączność użytkownikowi końcowemu. Ten model małych komórek wymaga kluczowego szkieletu światłowodowego, aby zapewnić spójne wrażenia z Internetu.

Wsujająca się liczba zastosowań w przemyśle medycznym i lotniczym

W zależności od rozwoju technologii światłowodowej zidentyfikowano szereg przypadków użycia w wielu różnych branżach. Przemysł medyczny tradycyjnie wykorzystuje światłowody do oświetlenia, przesyłania obrazu i dostarczania sygnału laserowego. Patrząc w przyszłość, coraz więcej aplikacji może stać się dostępnych – na przykład new technology które mogą przyspieszyć gojenie się ran i leczenie nowotworów.

W sektorze lotniczym światłowody są coraz częściej postrzegane jako rozwiązanie zwiększające łączność podczas lotów komercyjnych. Wykorzystanie światłowodów umożliwi ulepszenie rozrywki pokładowej i Wi-Fi pasażerów bez zakłócania lub naruszania złożonych elektrycznych systemów danych znajdujących się w samolotach.

Fibre optic cables oferują znacznie większy potencjał przepustowości, szybkość i bezpieczeństwo w porównaniu z ich miedzianym odpowiednikiem. Wraz z rozwojem technologii i coraz większą liczbą zastosowań nie ma wątpliwości, że rynek światłowodowych będzie nadal rósł. Ponieważ 5G jest stale rosnącą rzeczywistością, silny fundament w światłowodach jest niezbędny do jego sukcesu. 

Jeśli szukasz rozwiązań electronics supply chain, możemy Ci pomóc! Pobierz kontakt już dziś, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Więcej na blogu

Więcej na blogu