Wyślij do nas e-mail - poland@reboundeu.com

Test Łukasza

Towe klucze są używane do uzyskiwania dostępu do interfejsu API usługi Cognitive Service.

These keys are used to access your Cognitive Service API. Nie udostępniaj swoich kluczy. Przechowuj je bezpiecznie — na przykład przy użyciu usługi Azure Key Vault.Store them securely— for example using Azure Key Vault. Zalecamy również regularne ponowne generowanie tych kluczy. Tylko jeden klucz jest niezbędny do wywołania interfejsu API. Podczas ponownego generowania pierwszego klucza można użyć drugiego klucza do dalszego dostępu do usługi.

Więcej z bloga

Więcej z bloga