Dlaczego kontrola jakości jest niezbędna w łańcuchach dostaw

Kontrola jakości jest ważną częścią każdej branży. Bez tego słabe lub wadliwe produkty mogą trafić do klientów, a czas i pieniądze zostaną zmarnowane na naprawianie błędów. Omawiamy, dlaczego kontrola jakości jest niezbędna w łańcuchach dostaw i jak można poprawić kontrolę jakości w produkcji.

Dlaczego kontrola jakości jest ważna?

Zmniejsza liczbę wad produkcyjnych

Ze względu na wiele etapów w łańcuchu dostaw jest również wiele sytuacji, w których coś może pójść nie tak. Na przykład na samym początku podróży produktu surowce mogą być wadliwe, co wpłynie na każdy kolejny etap i zwiększy wskaźnik wad gotowych produktów.

Używanie wadliwych lub gorszych materiałów może również wiązać się z dodatkowymi kosztami w celu ich udoskonalenia, zanim będą mogły być użyte. Kontrola jakości od samego początku drastycznie zmniejszy ryzyko kosztownych usterek.

Zmniejsza ryzyko kosztownych zwrotów

Większość produktów będzie sprzedawana z gwarancją, ale bez odpowiedniej kontroli jakości zwiększa się szansa na złamanie, zużycie lub wygaśnięcie tych produktów przed upływem okresu gwarancji, co powoduje utratę dochodów od klientów dokonujących zwrotów lub konieczności wymiany produktów. Produkty, które nie wytrzymają okresu gwarancji, zaszkodzą również reputacji Twojej firmy i potencjalnie Twoim relacjom z zewnętrznymi dostawcami.

Poprawia efektywne wykorzystanie siły roboczej

Jednym ze sposobów zapewnienia jakości produktu jest wdrożenie kontroli ręcznych, ale są one kosztowne i mogą być niepotrzebne, jeśli na każdym etapie obowiązują odpowiednie procedury kontroli jakości. Jeśli musisz wykorzystać pracowników do kontroli gotowych zapasów, tracisz czas, który można zamiast tego wykorzystać na działania o wartości dodanej.

Zmniejsza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa

Posiadanie odpowiednich procedur kontroli jakości pomoże również zapobiec problemom związanym z bezpieczeństwem, takim jak narażenie pracowników na niebezpieczne lub toksyczne materiały. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących użytkowania, obchodzenia się lub transportu materiałów niebezpiecznych może również prowadzić do grzywien lub innych kar.

Kroki mające na celu poprawę kontroli jakości w produkcji

Wyznacz wymierne standardy jakości

Twoje procesy powinny być pierwszą rzeczą, na którą patrzysz, próbując poprawić kontrolę jakości. Może to oznaczać usprawnienie niektórych procesów lub serwisowanie i modernizację wszelkich urządzeń produkcyjnych, które tego wymagają, ale pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to ustalić mierzalny zestaw standardów jakości, które mogą być przestrzegane w każdym dziale i są specyficzne dla każdego punktu procesu produkcyjnego. Wszędzie tam, gdzie te mierzalne standardy nie są spełniane, musisz zacząć wprowadzać ulepszenia.

Wykorzystaj opinie klientów, aby zebrać więcej danych na temat jakości

Możesz nie być w stanie zidentyfikować wszystkich problemów z jakością swoich produktów, ale Twoi klienci mogą potencjalnie zaoferować świeże spojrzenie. Zbierając opinie klientów na temat swoich produktów, możesz uzyskać dane, które możesz wykorzystać do określenia, gdzie należy poprawić standardy kontroli jakości. Nawet jeśli uważasz, że naprawiono jakiekolwiek błędy, ciągła ocena jakości produktu jest kluczem do utrzymania konkurencyjności, a opinie klientów mogą być nieocenione.

Zadbaj o spełnienie standardów czystości

Utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy to coś więcej niż tylko higiena; zmniejsza również ryzyko potencjalnych obrażeń i błędów produkcyjnych. Tak jak powinieneś mieć mierzalne standardy kontroli jakości dla swoich procesów produkcyjnych, powinieneś również mieć mierzalne standardy czystości i czystości w miejscu pracy, w zakresie których personel powinien być przeszkolony. Normy te powinny być również monitorowane w celu zapewnienia ich przestrzegania.

Upewnij się, że cały sprzęt działa wydajnie

Obniżenie jakości może być często spowodowane przez maszyny lub urządzenia, które nie spełniają norm. Dlatego w ramach wysiłków mających na celu poprawę kontroli jakości należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są regularnie serwisowane i konserwowane. Jeśli jakikolwiek sprzęt jest przestarzały, należy go wymienić na ulepszony model.

Upewnij się, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni

Wszystkie powyższe strategie mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy Twoi pracownicy na wszystkich szczeblach są na tej samej stronie. Obejmuje to wstępne i ciągłe szkolenie, testy, takie jak nieplanowane testy użycia sprzętu/maszyn oraz działania dyscyplinarne, jeśli jest to wymagane w przypadku stwierdzenia zaniedbania. Certyfikaty są dostępne w zakresie zapewnienia jakości, a ich ukończenie przez menedżerów i przełożonych wyznaczy standard dla reszty personelu i pomoże w jakości szkoleń wewnętrznych.

Mamy nadzieję, że teraz rozumiesz krytyczne znaczenie kontroli jakości w łańcuchach dostaw – jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak wdrożyć to w łańcuchu dostaw, możesz < href = "https://reboundeu.com/contact/">skontaktuj się z nami.

Więcej na blogu

Więcej na blogu