Makipag-ugnayan sa Rebound Electronics

37 na opisina sa 26 bansa, sentralisadong pagbili sa Dubai, na may pinahusay na inspeksyon at mga pasilidad ng bodega sa Europe at Asia. Kami ay nasa lugar kung saan man kami kailangan ng aming mga customer para panatilihing gumagalaw ang kanilang supply chain.

Rebound Electronics Philippines
KMC One Griffinstone
Filinvest Corp. City, 9th Floor
One Griffinstone Building, Commerce Avenue
corner Spectrum Midway, Alabang,
Muntinlupa, 1780 Metro Manila

00632 02 967 0899