Mayroong ilang dahilan kung bakit maaaring makaipon ang mga OEM ng sobrang stock – maaaring ito ay simpleng kaso ng sobrang pag-order o pagbebenta ng isang produkto na hindi umabot sa inaasahang antas. Ang industriya ng electronics ay isa sa mga may mabilis na pag-unlad at pagbabago, gayunpaman, at ang mga component ay mabilis na naluluma.

Dahil sa kasalukuyang rate ng pag-unlad ng teknolohiya, kadalasang makikita ng mga OEM ang kanilang sarili sa sitwasyon kung saan mayroon silang sobrang stock na hindi na nila magagamit na kumukuha ng espasyo at nagdudulot ng mga gastos sa storage.

Dito sa Rebound makakahanap kami ng praktikal na paraan upang matulungan ang iyong negosyo na makamit ang nasa ibaba:

– Tumaas na kita para sa iyong negosyo

– Magbakante/ Paluwagin ang mahahalagang espasyo sa warehouse

– Bawasan ang iyong mga gastos sa stockholding

– Magbakante/ Magkaroon ng kaluwagan ng oras na karaniwang ginugugol sa pamamahala ng sobrang stock

Ipasuri ang iyong stock ngayon sa pamamagitan ng alinman sa paglakip ng iyong listahan ng stock sa ibaba, o sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa amin sa enquiries@reboundeu.com, o tumawag sa 00632 02 967 0899

Kaya kang suportahan ng Rebound gamit ang reverse logistics

Maaari kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang form sa ibaba upang alamin kung paano ka namin masusuportahan sa iyong estratehiya sa pagkaluma.  Maaaring magkahalilingmag-email sa reverselogistics@reboundeu.como tumawag sa +44(0)1635555999.

Sobrang Upload Most document, image and spreadsheet formats are accepted. Max file size 2MB.