Pahayag sa Modernong Pang-aalipin

Pahayag sa Modernong Pang-aalipin

Kabilang ang lahat ng mga subsidiary na nakalista sa ibaba sa pahayag sa patakaran ng Rebound Technology Group Holdings Ltd. Nagtapos ang Aming Pahayag sa Modernong Pang-aalipin para sa Pinansyal na Taon ng 31/12/2019, Na-isyu Alinsunod sa Section 54 ng the Modern Slavery Act 2015.

Pandaigdigang provider ang Rebound Technology Group Holdings Ltd ng mga component, produkto, serbisyo at solusyong electronic sa mga pang-industriya at komersyal na user ng mga electronic components. Nakabase ang aming Head Office sa Newbury, England, tumatakbo sa maraming site sa buong mundo.

Rebound Electronics (UK) Ltd, Rebound North Ltd, Rebound Electronics SARL, Rebound SCHWEIZ AG, Rebound GmbH, Rebound Electronics International Services DMCC, Rebound Singapore PTE Ltd, Rebound Hong Kong Ltd, EASBY Electronics Ltd at Delta Impact Ltd and Curotec.

Sa pagiging bahagi ng industriya ng pamamahagi ng electronic component, kinikilala namin na mayroon kaming pananagutan na sundinang zero tolerance na pagharap sa pang-aalipin at human trafficking sa loob ng aming organisasyon at supply chain namin.

Nakapangako ang organisasyon sa paghadlang sa pang-aalipin at human trafficking sa mga coporate na aktibidad nito, at para matiyak na ang mga supply chain nito ay malaya sa pang-aalipin at human trafficking.

Patuloy na sinusuri at pinahuhusay ng Rebound Technology Group Holdings Ltd improve ang mga pagsisikap nito sa pagpapababa sa potensyal para sa human trafficking at pang-aalipin sa anumang anyo sa aming supply chain. Kabilang sa mga pagsisikap na ito ang, ngunit hindi limitado sa:

Pagsunod sa Rebound Technology Group Holdings LtdEqual Opportunities at Human Rights Act 1998 na ipinapatupad sa buong UK simula noong Oktubre 2, 2000, na nagbibigay epekto sa European Convention para sa Proteksyon ng Karapatang Pantao at Mga Fundamental na Kalayaan.

  • Paghiling ng pagsunod sa Supplier Code of Conduct ng Rebound Technology Group Holdings Ltd gayundin sa lahat ng angkop na batas, sa aming Pangkalahatang Mga Termino at Kundisyon ng Pagbili.
  • Pagbuo at pagpapatupad ng mga pamamaraan para sa mga supplier upang patunayan na kumikilos sila sa paraang kasuwato ng mga pamantayan ng Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Pagbuo at pagpapatupad ng mga pamamaraan upang masuri at subaybayan ang pagsunod ng supplier sa mga pamantayan ng Rebound Technology Group Holdings Ltd para sa human trafficking at pang-aalipin sa supply chain.
  • Pagbuo at pagpapatupad ng mga programa sa pagsaanay na partikular na nakadirekta sa human trafficking at pang-aalipin para matukoy at mapababa ang panganib sa loob ng aming supply chain.
  • Pagsasagawa ng tuluy-tuloy na pagsasanay sa Code of Business Conduct and Ethics ng Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Hayagang hinihimok ng Rebound Technology Group Holdings Ltdo ang pag-uulat ng mga paglabag sa loob ng supply chain o sa loob ng organisasyon.

Pino-promote at hinihimok ng Board of Directors ng Rebound ang pagiging walang itinatago, mahusay na paggawi, at ng pagsunod sa mga batas na laban sa pang-aalipin at human trafficking. Binibigyan ang aming mga empleyado ng mga mapagkukunan at pagsasanay para matulungan silang maabot ang aming mga pananagutang etikal at legal may kaugnayan sa mga batas na laban sa pang-aalipin at human trafficking, kabilang ang The Modern Slavery Act.

Sinusuri ng Board of Directors ng Rebound ang Code taun-taon para manwal na masiguro na patuloy itong nakakatugon o lumalampas sa kasalukuyang regulatory framework. Sinusuri ang mga iminumungkahing pagbabago sa Code at inaaprubahan ng Board of Directors bago ipatupad at ipaalam sa lahat ng mga empleyado.

Inaprubahan ang pahayag na ito ng Board of Directors ng Rebound Group, na susuri at mag-a-update dito taun-taon.

Simon Thake

Group CEO

Pebrero 2019

UK modern slavery act compliance and anti-slavery statement central register