Mag-email Sa Amin - enquiries@reboundeu.com

Lucas pagsubok

Ang mga susi ay ginagamit upang ma-access ang iyong Cognitive Service API. Huwag ibahagi ang inyong mga susi. Itago ang mga ito nang ligtas– halimbawa, gamit ang Azure Key Vault. Regular din naming inirerekomenda ang pagbabagong-buhay ng mga susing ito. Isa lamang key lamang ang kailangan para makatawag ng API. Kapag binabago ang unang susi, magagamit mo ang pangalawang susi para sa patuloy na pag-access sa serbisyo.

Higit pa mula sa blog

Higit pa mula sa blog