Muling kukumpletuhin ang LRQA audit na humahantong sa rekomendasyon para sa patuloy na pag-apruba

Sa Rebound Group ay nasisiyahang ibalita na nakumpleto namin ang aming dalawang-araw na surveillance audit sa LRQA, at inirerekomenda para sa patuloy na pag-apruba.

Ang pagsusuri ay naganap bilang bahagi ng isang pagmamatyag upang repasuhin ang mga kinakailangan ng AS9120 Revision A at ISO9001: 2008. Kasunod ng assessment, sinabi ng auditor:

“Ang sistema ay nananatiling epektibo sa pagpapabuti sa lugar. Ang panloob na database ay naglalaman ng buong kasaysayan, na may mga obserbasyon, komento at mensahe ng lahat ng bahaging pumapasok sa pasilidad. Ang sistemang ito ay walang dudang ang backbone ng kumpanya at nagbibigay-daan sa mga customer buong tiwala sa pagsunod ng mga produkto.”

Ang ganito ay mahusay na balita para sa lahat ng aming mga customer, na maaaring magpahinga na Rebounded ay nakatuon sa, at patuloy na nakatuon sa, kalidad sa supply ng chain sa pamamagitan ng aming panloob na proseso at sistema.

LRQA ay isang nangungunang UKAS-accredited provider ng sistema ng pamamahala, verification at pagsasanay. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng kalidad ng Rebolusyon at mga accreditations mag-click dito o mag-email sa singapore@reboundeu.com

Higit pa mula sa blog

Higit pa mula sa blog