Mag-email Sa Amin - enquiries@reboundeu.com

Bakit ang Rebound Electronics?

May 38 opisina sa 22 bansa, at mahigit 350 empleyado

Ang pagtatrabaho para sa rebound electronics ay nangangahulugan ng pagsali sa isang pandaigdigang kumpanya na nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa mahigit 3,000 kliyente sa lahat ng sukat sa maraming industriya at sektor.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung mayroong posisyon na interesado ka ngunit hindi kasalukuyang iniaanunsiyo

Palagi kaming naghahanap ng mga taong motivated na sumali sa Rebound team.

Kung ang posisyon ay hindi available sa ngayon, titiyakin namin na makipag-ugnayan kami sa iyo sa hinaharap kapag ito available na.
Curriculum Vitae Most document, image and spreadsheet formats are accepted. Max file size 2MB.

Mga Kaalaman mula sa Rebound Team

Higit pa mula sa blog