Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba

A Reboundeu.com honlapot a Rebound Electronics (UK) Ltd. (a „Vállalat”) üzemelteti. A Vállalat korlátolt felelősségű társaság formában van bejegyezve Angliában és Walesben, cégjegyzékszáma 02385838, székhelye Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, England, RG14 2PZ. adószámunk: GB 166 1754 94.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, írjon az enquiries@reboundeu.com e-mail címre, vagy hívjon a 01635 555999 telefonszámon.

A honlap használatával Ön elfogadja ezeket a szerződési feltételeket

A honlap használatával megerősíti, hogy elfogadja, és betartja a felhasználási feltételeket.

Ha nem ért egyet a jelen feltételekben foglaltakkal, kérjük ne használja honlapunkat.

Javasoljuk, hogy a felhasználási feltételeket nyomtassa ki, és őrizze meg.

Egyéb feltételek is vonatkozhatnak Önre

A jelen felhasználási feltételek az alábbi kiegészítő feltételekre hivatkozik, amelyek szintén érvényesek honlapunk használatára:

A jelen feltételeket megváltoztathatjuk

A jelen feltételeket időről időre módosítjuk. Minden alkalommal, amikor használni kívánja a honlapunkat, kérjük, olvassa el a felhasználási feltételeket, hogy megismerhesse az aktuálisan érvényes feltételeket.

Jelen honlapunkat megváltoztathatjuk

A termékeinkben, felhasználóink igényeiben és üzleti prioritásainkban bekövetkező változások követése érdekében honlapunkat időről időre frissíthetjük és módosíthatjuk.

Honlapunkat felfüggeszthetjük, vagy vissza is vonhatjuk

Honlapunk ingyenesen áll rendelkezésre.

Nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk, illetve a honlap tartalma mindig elérhető lesz, vagy megszakítás nélkül rendelkezésre fog állni. Honlapunk egészét, vagy bármely részét üzleti és üzemeltetési okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, illetve korlátozhatjuk. Bármilyen felfüggesztésről vagy visszavonásról igyekszünk Önt ésszerű időn belül értesíteni.

Ön is felelős annak biztosításáért, hogy mindenki, aki a honlapunkat internetkapcsolaton keresztül éri el, ismerje a jelen felhasználási feltételeket és a többi vonatkozó feltételt, és azokat be is tartsa.

Honlapunk az Egyesült Királyságban tartózkodó embereket célozza meg. Nem állítjuk, hogy a honlapunkon, vagy azon keresztül elérhető tartalmak más helyeken is használatra alkalmasak, vagy rendelkezésre állnak.

Hogyan használhatja a honlapon található anyagokat.

Vállalatunk a honlapon található minden szellemi tulajdonjog és közzétett anyag tulajdonosa vagy licenciaadója. Ezeket a műveket a világon mindenhol szerzői jogi törvények és egyezmények védik. A fentiekre vonatkozó minden jog fenntartva.

Személyes használatára honlapunk bármely oldalát egy példányban kinyomtathatja, és kivonatokat nyomtathat ki, valamint az Ön szervezetén belül felhívhatja mások figyelmét a honlapunkon közzétett tartalmakra.

A honlapunkról bármilyen módon kinyomtatott, vagy letöltött anyagok papír alapú, vagy digitális példányait nem módosíthatja, és az illusztrációkat, fotókat, videó vagy audió felvételeket, illetve grafikákat nem használhatja fel a kísérő szövegtől elkülönítve.

Vállalatunkat (és más esetleges azonosítható közreműködőket) mindig fel kell tüntetni mint a honlap tartalmának szerzőit.

A honlapunk tartalmának semely részét nem használhatja kereskedelmi célokra anélkül, hogy arra Vállalatunktól, vagy licenciaadóinktól engedélyt szerezne.

Ha honlapunk bármely részének kinyomtatásával, másolásával, vagy letöltésével megsérti a jelen felhasználási feltételeket, azonnal megszűnik honlapunk használatára vonatkozó joga, és Ön köteles lesz választásunk szerint visszaküldeni, vagy megsemmisíteni az anyagokról készített minden másolatot.

Ne hagyatkozzon a honlapon szereplő információkra

Honlapunk tartalma kizárólag általános tájékoztatásként szolgál. Nem célja olyan tanácsot nyújtani, amire hagyatkozhat. Mielőtt a honlapunkon található információ alapján bármilyen lépést tesz, vagy nem tesz, kérje ki szakember véleményét.

Habár megteszünk minden ésszerű erőfeszítést a honlapunkon található információk frissítése érdekében, semmilyen – sem kifejezett, sem hallgatólagos – felelősséget, garanciát vagy jótállást nem vállalunk arra vonatkozóan, hogy a honlapunkon található tartalom pontos, teljes vagy naprakész.

Nem vagyunk felelősek az általunk biztosított hivatkozásokkal elérhető honlapok tartalmáért

Amennyiben honlapunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek által biztosított más oldalakhoz és forrásokhoz, ezeket a hivatkozásokat csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy mi jóváhagytuk az adott hivatkozott honlapokat, illetve az onnan szerezhető információt.

Az így elért honlapok, vagy források tartalmára nincs befolyásunk.

Az Ön által elszenvedett veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősség

Amennyiben Ön fogyasztó vagy üzleti felhasználó:

Törvénytelen módon semmilyen módon nem zárjuk ki, vagy korlátozzuk Önnel szembeni felelősségünket. Ez magában foglalja gondatlanságunk, vagy alkalmazottaink, megbízottaink, vagy alvállalkozóink gondatlansága által okozott haláleset, vagy személyi sérülés miatti felelősségünket, illetve csalás vagy hamis nyilatkozat miatti felelősségünket.

Ha Ön üzleti felhasználó:

 • Kizárunk minden vélelmezett feltételt, garanciát, szavatosságot vagy más olyan feltételt, amely honlapunkra, vagy az azon megjelenő tartalomra vonatkozhat.
 • Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy szerződés alapján, szerződésen kívüli károkozás alapján (beleértve a hanyagságot), törvényi kötelezettségek megsértése miatt, vagy más módon merül fel, akkor sem, ha előre látható, vagy a következők miatt, vagy azokkal kapcsolatban merülnek fel:
 • honlapunk használata, vagy használatának lehetetlenné válása; vagy
 • honlapunkon közzétett tartalom használata, vagy arra való hagyatkozás.
 • Különösen nem vagyunk felelősek a következőkért:
 • haszon, értékesítés, üzlet, vagy bevétel kiesése;
 • üzleti tevékenység kiesése;
 • várt megtakarítások elvesztése;
 • üzleti lehetőség, vevőközönség, vagy hírnév elvesztése; vagy
 • semmilyen közvetett, vagy következményes veszteség vagy kár.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Vállalatunk az Ön személyes adatait kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint használja fel.

Nem vagyunk felelősek a vírusok megjelenéséért, és azokat Ön sem engedheti be

Nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk teljesen biztonságos és hibáktól, vagy vírusoktól mentes lesz.

Ön a felelős a honlapunk eléréséhez használt platformért, saját informatikai rendszeréért, és számítógépes programjaiért. Használjon saját vírusvédelmi szoftvert.

Nem élhet vissza honlapunkkal oly módon, hogy szándékosan vírusokat, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat, vagy bármilyen más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagot juttat a honlapunkra. Nem kísérelhet meg jogosulatlanul hozzáférni honlapunkhoz, a szerverhez amelyen honlapunkat tárolják, illetve más szerverhez vagy adatbázishoz, amellyel honlapunk kapcsolatban áll. Honlapunkat nem támadhatja meg szolgáltatásmegtagadást okozó támadással, vagy elosztott szolgáltatásmegtagadást okozó támadással. A jelen rendelkezés megsértése esetén az 1990. évi számítógépes visszaélésekről szóló törvény értelmében bűncselekményt követ el. A rendelkezés minden megsértését jelentjük az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és személyazonossága átadásával együttműködünk velük. A fenti esetben honlapunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

Honlapunkkal történő interakcióra vonatkozó szabályok

Honlapunkat kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja honlapunkat:

 • Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket, vagy szabályokat.
 • Bármilyen módon ha az jogellenes vagy csalárd, vagy jogellenes vagy csalárd szándékkal vagy hatással jár.

Ön továbbá elfogadja a következőket:

 • Honlapunk semely részét nem reprodukálhatja, másolhatja le, vagy adhatja el a Hogyan használhatja a honlapunkon található anyagokat részben leírtaktól eltérő módon
 • A következőket engedély nélkül nem használhatja, korlátozhatja, károsíthatja, vagy zavarhatja:
 • honlapunk bármely része;
 • olyan berendezést, vagy hálózatot, amely oldalunkat tárolja;
 • olyan szoftvert, amely honlapunk biztosítását szolgálja; vagy
 • olyan berendezést, hálózatot, vagy szoftvert, amelyet harmadik fél birtokol, vagy használ.

Honlapunkra mutató hivatkozásokra vonatkozó szabályok

Elhelyezhet honlapunkra mutató hivatkozásokat, feltéve, hogy azt tisztességes és törvényes módon teszi, és az nem károsítja, vagy használja ki hírnevünket.

Nem hozhat létre hivatkozást oly módon, hogy az olyan kapcsolatot, jóváhagyást vagy beleegyezést sugalljon részünkről, amely nem létezik.

Nem hozhat létre honlapunkra mutató hivatkozást olyan honlapon, amely nem az Ön tulajdona.

Honlapunk más honlapon nem keretezhető, és a főoldal kivételével nem hozhat létre honlapunkra, vagy annak bármely részére mutató hivatkozást.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a hivatkozás létrehozására vonatkozó engedélyt értesítés nélkül bármikor visszavonjuk.

A honlapnak, amelyen a hivatkozást elhelyezi, meg kell felelnie az Angliában és Walesben, valamint a működtetés szerinti országban érvényes törvényeknek, és az:

 • Nem lehet senkire nézve rágalmazó tartalmú.
 • Nem lehet trágár, sértő, gyűlöletkeltő vagy lázító.
 • Nem népszerűsíthet szexuális tartalmú anyagokat.
 • Nem támogathatja az erőszakot.
 • Nem népszerűsíthet faji, nemi, vallási, nemzetiségi, szexuális irányultság, fogyatékosság, életkor alapján hátrányos megkülönböztetést.
 • Nem sértheti senki szerzői jogát, adatbázisra vonatkozó jogát, illetve védjegyét.
 • Senki számára nem lehet megtévesztő.
 • Nem sérthet harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeket, mint például szerződéses, vagy titoktartási kötelezettséget.
 • Nem népszerűsíthet illegális tevékenységet.
 • Nem akadályozhatja a bíróság munkáját.
 • Nem lehet fenyegető, törhet be mások magánéletébe és nem nem élhet vissza annak részleteivel, nem okozhat bosszúságot, kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást.
 • Más személyt nem zaklathat, zavarhat, nem hozhat zavarba, riaszthat meg, és nem bosszanthat.
 • Nem személyesíthet meg senkit, személyazonosságát, vagy más személlyel való kapcsolatát nem másíthatja meg.
 • Senkit nem támogathat, segíthet, vagy bátoríthat arra, hogy olyan törvénytelenséget, vagy bűncselekményt kövessen el, vagy azt segítse, mint a szerzői jogok megsértése vagy a számítógéppel való visszaélés.
 • Nem tartalmazhat olyan állítást, amelyről tudja, vagy amelyről alapos okkal feltételezi, hogy a nyilvánosság azon tagjai, akiknek az állítás szól, vagy szólhat, azt valószínűleg arra vonatkozó közvetlen vagy közvetett bátorításnak tekintik, hogy terrorcselekményt kövessenek el, készítsenek elő, vagy arra felbujtsanak.

Amennyiben honlapunk tartalmát a fent meghatározottaktól eltérően szeretné használni, vagy arra mutató hivatkozást kíván létrehozni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot itt: enquiries@reboundeu.com.

Márkaneveink bejegyzett védjegyek

A honlapon megjelenített nevek, logók és képek a Rebound Electronics (UK) Limited tulajdonába tartoznak. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül nem jogosult azok használatára.

 

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.